Dviems asmenims pateikti kaltinimai šnipinėjimu
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je du as­me­nys kal­ti­na­mi šni­pi­nė­ję Ru­si­jai veik­da­mi or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je.

Vienas iš jų sulaikymo metu dirbo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, kitas jau buvo išėjęs į atsargą. Abu kaltinamieji šiuo metu yra suimti, antradienį paskelbė Generalinė prokuratūra.

Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas 2017 metų gruodį iš Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM gavus informaciją apie užfiksuotą duomenų perdavimą užsienio valstybės žvalgybos institucijai ir įtarus vykdant šnipinėjimą. Ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti Lietuvos kriminalinės policijos biurui.

Atliekant ikiteisminį tyrimą, gauta duomenų, kad 1966 metais gimęs K. R. ir J. M., gimęs 1961 metais, už piniginį atlygį galėjo rinkti ir perduoti Rusijos žvalgybai ją dominančią informaciją bei kitaip bendradarbiauti su šios valstybės žvalgybą vykdančios organizacijos atstovais.

Remiantis 8 tomų apimties baudžiamosios bylos medžiaga, nuo 2014 metų rudens užsienio valstybės žvalgybos pavedimu Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės patalpose buvo fotografuojami tarnybiniai dokumentai, tarnybinių patalpų schemos, Aviacijos bazės oro uosto schemos, planai bei objektai, karinės vadovybės įsakymai, sprendimai bei kiti nevieši, tačiau ne įslaptinti, duomenys.

Tokiu būdu užsienio valstybės žvalgybai perduoti duomenys apie Aviacijos bazės veiklą, informacija apie Lietuvos kariuomenėje ir kitos valstybės kariuomenėje karinę tarnybą atliekančius asmenis.

Taip pat nustatyta, kad viena iš užsienio valstybės žvalgybos organizacijos užduočių kaltinamiesiems buvo rinkti ir pateikti informaciją apie asmenis, kurie galėtų pradėti bendradarbiauti su Rusijos žvalgyba.

Vykdydami šios užsienio valstybės žvalgybos organizacijos pavedimus kaltinamieji nuolat teikė rankraštines įvykdytų užduočių ataskaitas. Iš viso nustatyti daugiau nei 35 nurodyto pobūdžio informacijos perdavimo atvejai. Slapti susitikimai su Rusijos žvalgybos atstovais vykdavo tik Rusijoje arba kitose užsienio šalyse, laikytasi ir kitų ypatingos konspiracijos priemonių.

Abu kaltinamieji buvo sulaikyti 2017 metų gruodžio 11 dieną.

Klaipėdos apygardos teismas šiuo metu baigia nagrinėti dar vieną bylą dėl šnipinėjimo Rusijai, kaltinamąjį siūloma įkalinti aštuoneriems metams.