Dėl incidento priverstas nusileisti JAV strateginis bombonešis B-2
JAV ka­ri­nės oro pa­jė­gos an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad vie­nas iš Mi­su­ry­je lai­ko­mų stra­te­gi­nių bom­bo­ne­šių „North­rop Grum­man B-2 Spi­rit“ bu­vo pri­vers­tas nu­si­leis­ti Ko­lo­ra­do Spring­se dėl in­ci­den­to, apie ku­rį iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos ne­skel­bia­me, bet ka­riš­kiai pa­žy­mė­jo, jog nė vie­nas iš pi­lo­tų ne­bu­vo su­žeis­tas.

Pasak pareigūnų, radarais sunkiai susekamas lėktuvas Petersono oro pajėgų bazėje nusileido antradienį apie 4 val. 20 min. vietos (13 val. 20 min. Lietuvos) laiku, o gelbėjimo brigados skubiai prie jo privažiavo.

Oro pajėgų pranešime incidentas nebuvo išsamiau apibūdintas, bet kariškiai nurodė, kad įvykis tiriamas.

Tai nutiko orlaiviui grįžtant į saviškę Whitemano oro pajėgų bazę Misūryje, esančią maždaug už 113 km į rytus nuo Kanzas Sičio.

Kariškiai neatskleidė, kada šis skrydis prasidėjo ir kokia buvo jo užduotis.

Vienas B-2 kainuoja apie milijardą JAV dolerių. Skraidančios sparno konstrukcijos bombonešis, kurio įgulą sudaro du žmonės, pritaikytas išvengti priešo radarų ir gali nešti iki 18 tonų bombų ir raketų, įskaitant branduolines.