Dar 12 Lietuvos karių Viduržemio jūroje tikrins nelegalią migraciją
Rug­sė­jo 7 d. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų šta­be Klai­pė­do­je vyks tre­čio­sios Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lai­vų ap­žiū­ros gru­pės iš­ly­dė­ji­mas į Eu­ro­pos Są­jun­gos va­do­vau­ja­mų ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų (EU­NAV­FOR) vyk­do­mą ope­ra­ci­ją „Sop­hia“ Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no pie­tų cen­tri­nė­je da­ly­je. 

Ceremonijoje dalyvaus Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus, Karo policijos vadas plk. ltn. Laimas Baliūnas, į operaciją išvykstantys kariai, jų artimieji ir kiti svečiai.

12 Lietuvos karių grupė, sudaryta Karinių jūrų pajėgų pagrindu kartu su kariais iš Karo policijos, Karo medicinos tarnybos ir Specialiųjų operacijų pajėgų, į operacijos rajoną išvyks rugsėjo 10 dieną.

Pagrindinės šios grupės karių užduotys – Viduržemio jūroje prie Libijos krantų vykdyti laivų, sukeliančių įtarimą dėl nelegalaus ginklų ar migrantų gabenimo identifikavimą, apklausą, stabdymą, apžiūrą ir įtartinų priemonių bei jų plaukiojimo priemonių sulaikymą.

Operacijos metu Lietuvos kariuomenės Laivų apžiūros grupė bus dislokuota Vokietijos karinio jūrų laivyno fregatoje „Augsburg“ iš kurios kariai ir vykdys numatytas užduotis jūroje.

Planuojama, kad kariai į Lietuvą grįš 2019 m. vasario mėnesį.

Europos Sąjungos Taryba 2015 m. gegužę nusprendė pradėti ES karinę operaciją „Sophia“ (angl. EUNAVFOR MED operation „Sophia“), kuria siekiama suardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje verslo modelį.

Operacijoje dalyvaujančios pajėgos ne tik vykdo pagrindinę operacijos užduotį, tačiau taip pat rengia Libijos pakrančių apsaugos ir karinio jūrų laivyno pajėgas, prisideda įgyvendinant Jungtinių Tautų ginklų embargą atviroje jūroje prie Libijos krantų, stebi ir renka informaciją siekiant įgyvendinti JT rezoliucijas dėl nelegalaus naftos eksporto iš Libijos užkardymo, keičiasi informacija dėl nelegalaus žmonių gabenimo su valstybių vidaus teisėsaugos institucijomis, FRONTEX ir EUROPOL.