Baltijos jūroje Rusijos karo laivai atliko raketų leidimo ir artilerijos šaudymo pratybas
Du Ru­si­jos Bal­ti­jos ka­ri­nio lai­vy­no lai­vai at­li­ko ar­ti­le­ri­jos šau­dy­mo į oro tai­ki­nius ir ra­ke­tų lei­di­mo pra­ty­bas, pra­ne­šė ka­riš­kiai.

Šiuose mokymuose dalyvavo mažasis raketinis laivas „Passat“ ir raketinis kateris „Čiuvašija“.

„Pagal mokymų sąlygas kovinės grupės atrėmė sąlyginio priešo sparnuotųjų raketų smūgius laivų junginiui“, – sakoma pranešime Vakarų karinės apygardos pranešime.

Be artilerijos šaudymo, laivų įgulos taip pat atliko oro erdvės gynybos pratybas leidžiant raketas iš zenitinių kompleksų „Osa“, mokėsi manevruoti atremiant sąlyginio priešo laivų ir orlaivių atakas bei naikinti plaukiojančias minias.

„Rajonai, kuriuose vyko Baltijos laivyno laivų kovinės pratybos, buvo laikinai pavojingos civilinei laivybai ir aviacijos skrydžiams“, – pridūrė kariškiai.