Baltieji rūmai: Sirijoje liks apie 200 JAV karių
Po to, kai Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po įsa­ky­mu iš Si­ri­jos bus iš­ves­tos ame­ri­kie­čių pa­jė­gos, šio­je ša­ly­je liks apie 200 JAV ka­rių, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Bal­tie­ji rū­mai.

„Nedidelė taikos palaikymo grupė, kurią sudarys apie 200 (karių), tam tikrą laiką liks Sirijoje“, – nurodė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders.