Baltarusijoje nemokamai veiks du Rusijos kariniai objektai
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­ly­je ga­lės ne­mo­ka­mai veik­ti du Ru­si­jos ka­ri­niai ob­jek­tai.

„Turime dvi Rusijos bazes – jos mums moka nulį rublių, nulį kapeikų. Baigiasi (nuomos) terminas, (bet) aš net neužsimenu apie mokėjimą“, – sakė A. Lukašenka per Minske vykusią spaudos konferenciją, surengtą Rusijos žiniasklaidai.

„Net kažkaip nepatogu prašyti rusų mokėti už šias bazes – jos atlieka bendrą funkciją, susijusią su branduolinėmis pajėgomis“, – sakė prezidentas.

Pasak A. Lukašenkos, jis anksčiau siūlė Maskvai pasirašyti susitarimą dėl Baltarusijos gynybos branduoliniais ginklais, bet išgirdo neigiama atsakymą.

„Manote, kad Rusija sutiko sudaryti tokią sutartį? Štai jums ir sąjunga“, – piktinosi prezidentas.

Jis pabrėžė, kad „jokios naujos bazės nėra reikalingos“, bet patvirtino, jog Baltarusija suinteresuota, kad jos bazėse būtų dislokuoti Rusijos karo lėktuvai.

„Turime 3–4 aviacijos pajėgų bazes: duokite mums 10, 20, 30 lėktuvų – tupdykite juos, naudokitės jais“, – sakė valstybės vadovas.

Jis patvirtino, kad aptarė su Rusijos prezidentu V. Putinu Maskvos iniciatyvą dislokuoti Baltarusijoje aviacijos bazę.

„Kam statyti bazę sename oro uoste? Su Putinu aptariau šią problemą. Kam? Lėktuvai skenda iš Rusijos 3–4 minutes“, – pareiškė A. Lukašenka.

„Tai yra neapgalvotas reklamos žingsnis“, – pridūrė jis.

1995 metais Baltarusijoje buvo dislokuoti du Rusijos kariniai objektai – karinio laivyno ryšio centras ir radiolokacijos stotis. Abu šie objektai stebi galimus raketų paleidimus regione.

Vileikos mieste esantis 43-asis komunikacijų centras veikia nuo 1964 metų ir užtikrina ryšį tarp Rusijos karinių jūrų pajėgų pagrindinio štabo ir atominių povandeninių laivų, vykdančių kovinį budėjimą Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenyno rajonuose. Be to, centras vykdo radiotechininę žvalgybą ir teikia pagalbą kitoms Rusijos pajėgoms.

Tuo metu netoli Hancavičų miesto įsikūrusi radiolokacijos stotis „Volga“ buvo pastatyta 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, o jos paskirtis – perspėti Rusiją apie potencialią ataką raketomis. Be Vakarų Europos teritorijos, ši stotis stebi NATO povandeninių laivų patruliavimo rajonus Atlanto šiaurinėje dalyje bei Norvegijos jūroje.