Baltarusija ir Lenkija aptaria karinio bendradarbiavimo klausimus
Bal­ta­ru­si­jos ir Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai Var­šu­vo­je ap­ta­ria ša­lių ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, pra­ne­šė Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Pirmadienį į Lenkiją atvykusi Baltarusijos gynybos ministerijos pareigūnų delegacija čia viešės iki trečiadienio.

„Baltarusijos gynybos ministerija ir Lenkijos gynybos ministerija kovo 4–6 dienomis Varšuvoje konsultuojasi dėl dvišalio karinio bendradarbiavimo. Konsultacijų darbotvarkėje numatyta aptarti ir svarbius tarptautinio bei regioninio saugumo apsektus“, – rašoma ministerijos išplatintame pranešime.

Baltarusijos gynybos ministerijos delegacijai vadovauja generolas majoras Olegas Voinovas. Jis yra ministerijos Tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento vadovas ir gynybos ministro patarėjas tarptautinio karinio bendradarbiavimo klausimais.