Atšaukta Jungtinės Karalystės karo fregata Klaipėdoje
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja skel­bu­si apie Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės fre­ga­tos ap­si­lan­ky­mą Klai­pė­do­je šį sa­vait­ga­lį vė­liau pra­ne­šė, jog dėl tech­ni­nių ne­sklan­du­mų vi­zi­tas at­šau­kia­mas   

Penktadienį į Klaipėdos uostą lydimą Lietuvos KJP patrulinio laivo „Dzūkas“ (P-12) turėjo įplaukti karo fregata HMS „Westminster“. Fregata, vadovaujama komandoro Vilo Pastono (Will Paston), priklauso Didžiosios Britanijos Karališkajam jūrų laivynui. Fregata į Lietuvą turėjo atvykti ir pasveikinti Lietuvą su valstybės atkūrimo šimtmečiu bei pratęsti šventinių renginių ciklą atveriant laivą visuomenei.

.