Apdovanota skęstančiuosius gelbėjusi kariuomenės sraigtasparnio įgula
Lap­kri­čio 22 die­ną Vil­niu­je, Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, at­kur­tos ka­riuo­me­nės 100-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­to kon­cer­to me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas įtei­kė „Lie­tu­vos kar­žy­gio“ ap­do­va­no­ji­mą.

Jau 11 metus teikiamas apdovanojimas šiais metais pirmą kartą atiteko net penkiems žmonėms – už į nelaimę patekusiųjų gelbėjimą sudėtingomis sąlygomis apdovanota visa Karinių oro pajėgų sraigtasparnio įgula, rašoma pranešime spaudai.

„Šie metai leido dar kartą įsitikinti, kad Lietuvos kariuomenėje turime ypatingų žmonių, kurie neapvils net sunkiausiose situacijose ir, kuriuos galima laikyti tikrais karžygiais. Kai apie tai susimąstau, jaučiu dar didesnę garbę tarnauti Lietuvos kariuomenėje“, – atidarydamas renginį sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.

Šių metų rugsėjo 22-oji diena Karinių oro pajėgų sraigtasparnio „Dauphin“ įgulai – majorui Raimondui Rabačiauskui, kapitonui Mindaugui Lazutkai, vyresniajam seržantui specialistui Artūrui Šulskiui, vyresniajam seržantui Raimondui Jankauskui ir karo medikui kapitonui Dariui Jankauskui – nebuvo eilinė.

Tą dieną 13 val. 56 min. Karinių oro pajėgų budėtojas informavo, kad jachta „Defiacė“ apvirto prie Klaipėdos uosto Šiaurinio molo ir, pirminiais duomenimis, keturi įgulos nariai įkrito į vandenį. Po informacijos suteikimo sraigtasparnio įgulai nurodyta pakelti parengties lygį. Vos po dešimties minučių, įgulai pranešus, kad parengtis užimta, įgulai nurodyta kilti ir informuota, kad tolesnius nurodymus suteiks Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras. Dar po 5 minučių sraigtasparnis jau buvo ore ir iš gelbėjimo centro buvo gautas skristi prie šiaurinio molo, kur buvo į krantą buvo išmesta jachta, o keturi žmonės liko vandenyje, iš kurių su gelbėjimo liemene buvo tik vienas. Karys-gelbėtojas žmogų su gelbėjimosi liemene pakėlė į sraigtasparnį. Priskridus prie jachtos arčiau, pastebėta viena nukentėjusioji šalia jachtos, kuriai buvo jau atliekamas širdies masažas. Nutarta nutūpti į paplūdimį šalia jachtos ir išleisti gydytoją pirmajai pagalbai suteikti. Žmonių paieška buvo tęsiama toliau.

Tuo tarpu 15 val. 25 min. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras davė nurodymą, kad reikalinga pagalba kitai regatos jachtai „Esox“, iš kurios trys žmonės įkrito į vandenį. Vos už kelių minučių sraigtasparnio įgula buvo vietoje ir pradėjo gelbėjimo operaciją. Visi trys nukentėjusieji, paėjus vos pusvalandžiui nuo panešimo apie nelaimę gavimo, buvo sėkmingai išgelbėti ir perkelti į aikštelę šalia šiaurinio molo, kur buvo perduoti greitosios medicinos pagalbos personalui.

Gavus Karinių oro pajėgų budėtojo leidimą, 16 val. 18 min. Gelbėtojai toliau tęsė žmonių paiešką. Tuo metu Jūrų gelbėjimo koordinavomo gelbėjimo centras informavo, kad dar trims „Esox“ įgulos nariams reikalinga pagalba. Skubiai priskridus prie jachtos, visi nukentėjusieji buvo pakelti į orlaivį ir nugabenti į tą pačią aikštelę šalio molo.

Tai atlikus buvo tęsiama dviejų jachtos „Defiancė“ nerastų įgulos narių paieška. Nepavykus rasti skęstančiųjų 18.40 val. pradėta ir apie dvi valandas trukusi paieškos operacija sustabdyta.

Tądien stiprus vėjas ir vietomis net 4 metrus siekiančios bangos nesutrukdė Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Oro operacijų grupės sraigtasparnio „Dauphin“ įgulai atlikti gelbėjimo operaciją, o gelbėtojui pavojingomis sąlygomis net tris kartus leistis į jūrą traukti skęstančiųjų.

Tądien įgula atliko tris skrydžius ir ore išbuvo ilgiau kaip penkias valandas.