Apdovanos geriausią kariūną
Lie­pos 26 d. 12 val. kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je ge­riau­siam Ge­ne­ro­lo Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ab­sol­ven­tui įteiks kar­dą, kaip ka­rio gar­bės sim­bo­lį. 

Taip tęsiamos Lietuvos karo akademijos tradicijos suteikiant absolventams pirmąjį karininko – leitenanto laipsnį, rašoma pranešime spaudai.

Šiemet Simono Daukanto aikštėje prisieks ištikimai tarnauti Lietuvos valstybei, negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę 40 vaikinų ir 1 mergina. Tai jubiliejinė – 25-oji Lietuvos karo akademijos absolventų laida. Karininko laipsnį ceremonijos metu suteiks Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Šios laidos 39 absolventai studijavo pagal Tarptautinių santykių, Gynybos ir saugumo institucijų valdymo, Moderniųjų gynybos technologijų vadybos bakalauro studijų programas ir kartu buvo rengiami pagal karinio rengimo programą, ją baigę įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją.

Du kariūnai studijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute, kad įgytų Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms reikalingą specialybę, pagal Orlaivių pilotavimo magistrantūros studijų programą ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje išėjo Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą.

Iškilmingoje ceremonijoje Simono Daukanto aikštėje planuoja dalyvauti Seimo ir Vyriausybės nariai, Krašto apsaugos ministerijos bei Lietuvos kariuomenės vadovybė, buvę Lietuvos karo akademijos viršininkai, užsienio šalių gynybos atašė, absolventų artimieji, kiti svečiai.

Vėliau Lietuvos karo akademijos ramovėje kariūnams bus įteikti bakalauro diplomai, pėstininkų būrio vado kvalifikacijos pažymėjimai, pažymos apie išeitą Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą. Tradiciškai 25-osios kariūnų laidos absolventai prie ramovės pasodins ąžuoliuką.