Antrąsias metines švenčia NATO batalionas
An­trą­sias me­ti­nes Lie­tu­vo­je šven­čian­tį NA­TO ba­ta­lio­ną pa­svei­kins Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vadovybė

Vasario 4 d. Rukloje bus minimos antrosios daugianacionalinės NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės, skirtos gynybai ir atgrasymui, dislokavimo Lietuvoje metinės. Planuojama, ceremonijoje dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.

Ceremonijos metu vyks ir naujojo NATO priešakinių pajėgų baliono kovinės grupės vado pasikeitimo ceremonija. Nuo praėjusių metų rugpjūčio kovinei grupei vadovavusį Vokietijos kariuomenės karininką pulkininką leitenantą René Braun pakeis plk. ltn. Peer Papenbroock.

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Rukloje rikiuotės aikštėje išsirikiuos per tūkstantis šiuo metu NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje Lietuvoje dislokuotų karių ir atstovų iš Belgijos, Čekijos, Islandijos, Nyderlandų, Norvegijos ir Vokietijos, taip pat Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kariai.

NATO priešakinių pajėgų dislokavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje – istorinis sprendimas, kurį NATO šalių vadovai priėmė 2016 m. liepą. Šios pajėgos – tai pirmiausia atsakas į Rusijos agresyvius karinius veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą ir karinės galios demonstravimą regione.

Nuo 2017 m. pradžios Rukloje dislokuotai NATO priešakinių pajėgų bataliono dydžio kovinei grupei vadovauja Vokietija. Karius su technika ir ginkluote NATO kovinei grupei Lietuvoje taip pat skiria Belgija, Nyderlandai, Norvegija, Čekija, Prancūzija, Liuksemburgas, Kroatija ir Islandija. Iš viso per dvejus metus vienete rotuodamiesi jau yra tarnavę apie 8 tūkst. sąjungininkų karių. Kovinė grupė yra integruota į Lietuvos kariuomenės mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“.

Skirtingais laikotarpiais NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė buvo pastiprinta atvykusiais į pratybas iš Vokietijos kariniais vienetais, aktyviai treniravosi Ruklos ir Pabradės kariniuose poligonuose, dalyvavo tarptautinėse pratybose „Geležinis Vilkas“ Rukloje, vyko į pratybas į Latviją, Estiją bei Lenkiją.