Algirdo bataliono šauktinių finišo tiesioji
Kiek­vie­nos vin­giuo­tos ir kal­nuo­tos tra­sos pa­bai­go­je lau­kia fi­ni­šo tie­sio­ji. Pa­sku­ti­nis mė­nuo ir 2-oji Al­gir­do ba­ta­lio­no NPPKT ka­rių lai­da baigs sa­vo tar­ny­bą. Per 8 tar­ny­bos mė­ne­sius bū­ta vis­ko – ir są­na­rius sting­dan­čio aš­triau­sio žie­mos spei­go, ir oro gurkš­nius gau­dy­ti ver­čian­čio ali­nan­čio karš­čio.

Daugelį išbandymų įveikusių jaunų vyrų ir moterų rugpjūčio 6–17 d. laukia paskutinis pasispardymas Generolo Silvestro Žukausko poligone (Pabradėje), rašoma pranešime spaudai. Vertinamosios lauko taktikos pratybos „Aršus vilkas 2018“ pareikalaus pademonstruoti viską, kas išmokta nuo pat gruodžio. Pratybų tikslas – įvertinti Algirdo bataliono padalinius, suformuotus NPPKT karių pagrindu, vykdyti gynybos ir puolimo užduotis būrio sudėtyje.

Bene pagrindiniu pratybų akcentu taps aukščiausias Lietuvos kariuomenėje vykdomas V-ojo etapo kovinis šaudymas. Jo metu kariai atlieka taktinius manevrus šaudydami koviniais šaudmenimis. Tai ypatingų individualių bei kolektyvinio darbo įgūdžių reikalaujantis procesas. Tuo pačiu metu šaudykloje savo veiksmus koordinuos ir dirbs tiek žvalgybos, tiek ugnies paramos ir minosvaidžių būrių kariai, tiek pėstininkai. Derinant saugumą su kuo realesnių mūšio sąlygų išlaikymu, bus pasitelktas aukščiausio lygio saugos instruktorių personalas.