Akredituotas naujasis Vengrijos gynybos atašė Lietuvai
Rug­sė­jo 3 d. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je akre­di­tuo­tas nau­ja­sis Veng­ri­jos gy­ny­bos at­ašė Lie­tu­vai pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Joz­se­fas Sza­bo.

Ceremonijoje dalyvavęs krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas padėkojo už ligšiolinę Vengrijos paramą ir solidarumą stiprinant Lietuvos ir NATO rytinio flango saugumą, ir palinkėjo naujai paskirtam Vengrijos gynybos atašė tęsti konstruktyvų dvišalį bendradarbiavimą karinėje srityje.

Naujojo gynybos atašė akreditacijos ceremonijoje taip pat dalyvavo Vengrijos ambasadorius Lietuvoje Zoltanas Jancsis (Zoltán Jancsi), krašto apsaugos sistemos atstovai.

Plk. ltn. J. Szabo iki paskyrimo į gynybos atašė pareigas yra dirbęs įvairiuose Vengrijos gynybos ministerijos padaliniuose. Vengrijos karininkas yra baigęs Nacionalinį gynybos universitetą Budapešte.

Vengrijos gynybos atašė Lietuvai reziduoja Varšuvoje (Lenkija).