Aiškinamasi, ar išskirtines teises davus „Infostruktūrai“, nepažeidžiamas Konkurencijos įstatymas
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ti­ria kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro spren­di­mus, ku­riais vals­ty­bės įmo­nei „In­fos­truk­tū­ra“ pa­ves­ta tvar­ky­ti sau­gaus vals­ty­bi­nio duo­me­nų per­da­vi­mo tink­lą (SVDPT). „In­fos­truk­tū­ra“ nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio pa­val­di Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (KAM).

Asociacija „Infobalt“ gegužės pabaigoje kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl KAM priimtų sprendimų galimai proteguojant „Infostruktūrą“. Informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje veikiančias bendroves vienijanti asociacija atkreipė dėmesį, kad ministerijos veiksmais esą buvo monopolizuotos SVDPT paslaugos.

Pasak „Infobalt“, SVDPT paslaugos savo esme yra rinkoje visiškai įprastos saugaus duomenų perdavimo paslaugos, reikalingos viešajame sektoriuje veikiančioms įstaigoms bei organizacijoms, tarp kurių – ir mokyklos, vaikų darželiai ir panašiai. Todėl Konkurencijos tarybos prašoma išnagrinėti, ar „Infostruktūrai“ suteikta išimtinė teisė teikti SVDPT paslaugas nepažeidžia Konkurencijos įstatymo.

Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza tuo metu BNS teigė, kad „Infostruktūrai“ bus patikėtos tik svarbiausios šalies įstaigos. Anot jo, mokyklos, darželiai, regioniniai parkai, bibliotekos neturi būti saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle ir tas paslaugas galės gauti iš privačių tiekėjų.

Pasak jo, KAM ketina perpus sumažinti tų įstaigų, kurioms duomenų perdavimo paslaugas teikia „Infostruktūra“. Viceministras pridūrė, kad valstybei gyvybiškai svarbu turėti autonominį tinklą, į kurį būtų sujungtos svarbiausios šaliai institucijos, kadangi joks komercinis verslas šių dienų sąlygomis negali apsaugoti tų tinklų ir informacinių sistemų.

„Infostruktūra“ teikia paslaugas Prezidentūrai, Seimui, ministerijoms, Valstybės saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir kitoms valstybės įstaigoms – jos sudaro 98 proc. įmonės klientų. Vyriausybė sausį įpareigojo KAM iki liepos parengti „Infostruktūros“ pertvarkos planą.