17 rusų lėktuvų pamėgino išgąsdinti britų karo laivą, bet sukėlė tik juoką
Por­ta­las figh­ter­jets­world.com pa­skel­bė vaiz­do įra­šą, liu­di­jan­tį, kaip 17 Ru­si­jos ka­ro lėk­tu­vų aps­pi­to Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prieš­lėk­tu­vi­nį es­kad­ri­nį mi­ni­nin­ką „Dun­can“ ne­to­li Kry­mo kran­tų šių me­tų ge­gu­žę. Šis jė­gos de­mons­tra­vi­mas su­kė­lė kai ku­rių bri­tų ka­ri­nin­kų šyp­se­nas: „bū­tu­me lai­mė­ję“.

Britų laivo kapitonas pagyrė įgulą ir sakė, kad tokio gausaus priešiškai nusiteikusių lėktuvų būrio nei vienas NATO laivas nebuvo sutikęs per pastaruosius 25 metus.

„Duncan“ Juodojoje jūroje vedė NATO laivų flotilę, kai iš Krymo pakilo ir aplink eskadrinį minininką ėmė sukti 17 rusų naikintuvų ir šturmo lėktuvų. Vaizdo įraše matyti, kaip britai mėgina susisiekti su rusų lakūnais, tačiau ne baimindamiesi jų veiksmų, o labiau rūpindamiesi pačių rusų gerove: „Mūsų laive veikia galingas radaras, galintis sutrikdyti jūsų borto prietaisų darbą ir sukelti avariją. Atsitraukite saugiu 2 mylių atstumu“. Rusų lėktuvai tuo metu priskrisdavo vos 200 metrų atstumu.

Netrukus Rusijos lėktuvai grįžo į savo oro erdvę, o vienas pilotų radijo ryšiu pašiepė britų jūreivius, palinkėdamas atsisveikinimui „sėkmės“. Radijo pranešimą priėmęs britų jūreivis sakė, kad rusų piloto žodžiai nuskambėjo, kaip perspėjimas. Tuo metu kitas britų jūrininkas šyptelėjęs pasakė: „Jie turėjo 17 lėktuvų, mes – 48 raketas. Manau mes būtume laimėję“.