10 faktų, kas žinoma apie Rusijos rengiamas karines superpratybas
Rug­sė­jo 11 – 15 die­no­mis Ru­si­ja ren­gia di­džiau­sias jos šiuo­lai­ki­nė­je is­to­ri­jo­je ka­ri­nes pra­ty­bas „Vos­tok 2018“. Kas jau yra ži­no­ma apie šiuos tik so­vie­tų lai­kų mo­ky­mams pri­lygs­tan­čius ma­nev­rus?

1. Tai didžiausios karinės pratybos per pastaruosius 37 metus. Pasak gynybos ministro Sergejaus Šoigu, paskutinį sykį tokio mąsto manevrai vyko tik 1981 metais („Zapad 81“).

2. Pratybose dalyvaus 300 tūkstančių kareivių, daugiau nei 1000 karo lėktuvų ir sraigtasparnių ir apie 36 tūkstančius tankų bei šarvuočių. Pratybų metu bus aktyvuotos visos Oro desanto pajėgos ir 2 laivynai – Šiaurės ir Ramiojo vandenyno.

3. Rusijos Ginkluotosiose pajėgose tarnauja kiek daugiau nei 1 milijonas kariškių, taigi, pratybose „Vostok 2018“ dalyvaus maždaug trečdalis visų Rusijos kareivių.

4. Pratybos vyks beveik visuose Centrinės ir Rytų karinių apygardų poligonuose.

5. Pasak Sergejaus Šoigu, mokymai vyks „maksimaliai prie karo veiksmų prilygintomis sąlygomis“.

6. Viename iš pratybų etapų prie Rusijos pajėgų prisijungs Mongolijos ir Kinijos kontingentai.

7. Rusija ir kartu su ja pratybose dalyvausianti Kinija pareiškė, kad „pratybos nėra nukreiptos prieš trečiąsias šalis“.

8. Pratybų „Vostok 2018“ finansinė sąmata neskelbiama, tačiau jau sukėlė pasipiktinimą Rusijoje, nes milžiniškos ir neabejotinai labai brangios pratybos rengiamos tuo pat metu, kai šalyje didinami mokesčiai ir ilginamas pensinis amžius.

9. NATO vertinimu, pratybose „Vostok 2018“ Rusijos armija mokysis veikti itin didelio masto karinio konflikto sąlygomis. Rusija pažadėjo leisti stebėti pratybas Maskvoje reziduojantiems NATO valstybių karo atašė.

10. Pratybos „Vostok 2018“ vyks už Uralo kalnyno – teritorijose, nepatenkančiose į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos stebėjimo lauką. Tai reiškia, kad Rusija neprivalo kitoms šalims teikti informaciją apie pratybas ir turi teisę neįsileisti stebėtojų.

.