„Vilkus“ matysime trumpam: po parado jie bus grąžinti gamintojams
Lap­kri­čio 19 die­ną į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos san­dė­lius Kau­ne at­vy­ko dvi pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Vil­kas“. Šios ma­ši­nos lap­kri­čio 24 die­ną šven­čiant at­kur­tos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės šimt­me­tį bus par­ody­tos ka­ri­nės tech­ni­kos par­ade Vil­niu­je, ta­čiau ma­ši­nos džiu­gins trum­pam: po par­ado mi­nė­tos dvi pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos bus grą­žin­tos ga­min­to­jams.

Pasaulyje žinomi „Boxer“ pavadinimu šarvuočiai yra didžiausias Lietuvos kariuomenės istorijoje pirkinys, kuris pasieks Lietuvos karinius dalinius per 2019–2021 metus.

Šiuo metu gamintojai atlieka lietuviškų mašinų prototipų testavimą ir verifikavimą. Pirmieji serijiniai gaminiai Lietuvos kariuomenę turėtų pasiekti 2019 metų kovą ir nuo tada kiekvieną mėnesį į Lietuvą bus pristatoma nuo vienos iki keturių pėstininkų kovos mašinų. Tokiu būdu visas pirkinys kariuomenei galutinai bus perduotas iki 2021 metų rudens. Į Lietuvą atkeliavusios mašinos bus iškart perduodamos kariniams daliniams mokymui ir užduočių vykdymui, rašoma pranešime spaudai.

Po parado minėtos dvi pėstininkų kovos mašinos bus grąžintos gamintojams paskutiniams testavimo ir verifikavimo darbams atlikti.

2016 m. rugpjūčio 22 d. Krašto apsaugos ministerijoje pasirašyta sutartis dėl pėstininkų kovos mašinų pirkimo Lietuvos kariuomenei. Už 385,6 mln. eurų bus įsigytos 88 bendros Vokietijos– Nyderlandų įmonės ARTEC gaminamos kovos mašinos su ant jų sumontuotais Izraelio gamybos bokšteliais, ginkluotais greitašaudėmis 30 mm patrankomis ir prieštankinėmis raketomis „Spike LR“. Naujosiomis pėstininkų kovos mašinomis bus aprūpinti Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionai.

Bendru PKM gamintojo ARTEC ir Lietuvos sutarimu, pagal Lietuvos reikalavimus gaminamos mašinos, išlaikant sąsajas su Lietuvos istorija ir Lietuvos kariuomenės tradicijomis, bus vadinamos ne „Boxer“, o pėstininkų kovos mašina „Vilkas“.

Šias pėstininkų kovos mašinas ir kitą karinę techniką visuomenė galės išvysti Lietuvos kariuomenės šimtmečiui paminėti skirtoje karių rikiuotėje ir karinės technikos parade lapkričio 24 dieną 12 valandą Vilniuje, Konstitucijos prospekte.