„Thunder Child“ kateris yra neapverčiamas nei bangomis, nei kranu
„Thun­der Child“ – tai grei­taei­gio ka­te­rio pro­to­ti­pas, ka­da nors pra­ver­sian­tis ka­ri­niams jū­rų lai­vy­nams ar pa­kran­čių ap­sau­gos tar­ny­boms. Jis yra grei­tas ir pa­si­žy­mi pla­čio­mis pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bė­mis, ta­čiau įdo­miau­sia jo sa­vy­bė yra tai, kad jo ne­įma­no­ma ap­vers­ti. Kaip toks ga­na ne­di­de­lis ka­te­ris ga­li bū­ti ne­ap­ver­čia­mas? Kaip tai aps­kri­tai įma­no­ma?

„XSV 17 Thunder Child“ kateris kuriamas jau beveik 4 metus. Tai turėtų būti pažangiausias greitaeigis kateris su labai plačiomis pritaikymo galimybėmis. Jo viduje telpa 10 įgulos narių, priekyje galima montuoti ginklus ar apžvalgos įrangą. Sunku pasakyti, ar „Safehaven Marine“ kompanijos kuriamas prototipas kada nors virs tikru masinės gamybos kateriu. Greičiausiai, „Thunder Child“ kūrimo metu išmoktos pamokos bus panaudotos kuriant kitus laivus. Tačiau tikriausiai įdomiausia „Thunder Child“ savybė yra tai, kad šio katerio visiškai neįmanoma apversti.

Maži kateriai į audingus vandenis įprastai nelenda. Didelės bangos blaško mažus laivus ir gali juos apversti. Išsigelbėjimas iš apvirtusio laivo yra labai sudėtingas, o ir gelbėjimo operacijos ne visada yra sėkmingos. Greitaeigiai kateriai praverčia įvairiose situacijose, tačiau kaip užtikrinti saugumą ir audringuose vandenyse?

„Thunder Child“ neįmanoma apversti – to nepadarys nei bangos, nei kranas. Prieš metus ši katerio savybė buvo išbandyta būtent taip – prie „Thunder Child“ dugno buvo pritvirtintas diržas, kurį kranas kėlė tol, kol kateris apsivertė aukštyn kojomis. Tuomet diržas buvo atleistas ir „Thunder Child“ iš karto atsivertė atgal. Šį bandymą būtų galima kartoti ir kartoti – „Thunder Child“ niekada neliks plūduriuoti dugnu į viršų.

Bet kaip tai įmanoma? Na, visų pirma, „Thunder Child“ svorio centras yra labai žemas. Taigi, didžioji dalis svorio yra sukoncentruota katerio dugne, kur sumontuoti varikliai ir degalų bakai. Antra, „Thunder Child“ kabina yra visiškai sandari. Į ją niekada nepatenka vanduo. Taigi, didelė ir talpi kabina puikiai plūduriuoja ir nori pakilti virš vandens paviršiaus. Tuo tarpu sunkus dugnas natūraliai nori pasisukti žemyn. Šios dvi savybės reiškia, kad „Thunder Child“ negali patirti katastrofos dėl apsivertimo.

Tačiau stebint bandymus su žmonėmis „Thunder Child“ viduje vis tiek norisi sulaikyti kvėpavimą:

.