„Geležinio Vilko“ brigados štabui – NATO testas
Ho­hen­fels po­li­go­ne, Vo­kie­ti­jo­je ba­lan­džio 1 d. pra­si­de­da tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos „Al­lied Spi­rit X“, ku­rio­se iki ba­lan­džio 17 d. kar­tu su są­jun­gi­nin­kais tre­ni­ruo­sis ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai. Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je (USA­REUR) or­ga­ni­zuo­ja­mo­se pra­ty­bo­se iš vi­so da­ly­vau­ja apie 5500 ka­rių iš Da­ni­jos, JAV, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, Iz­rae­lio, Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Mol­do­vos, Ny­der­lan­dų, Slo­va­ki­jos, Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Tur­ki­jos, Vo­kie­ti­jos.

Lietuvos kariuomenė į pratybas Vokietijoje išsiuntė Sausumos pajėgų ir padalinių štabų karininkus bei po būrį karių iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, rašoma pranešime spaudai.

Pratybose „Allied Spirit X“ bus treniruojamas ir vertinamas Vokietijos kariuomenės 21-osios šarvuotosios brigados, taip pat Danijos, JAV ir Jungtinės Karalystės karių pasiruošimas vykdyti NATO priešakinių pajėgų kovinių grupių užduotis.

Tuo pat metu Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“, kuri vadovauja Lietuvoje dislokuotam NATO priešakinių pajėgų batalionui dalyvaus parengties vertinimo pratybose „Vieninga dvasia X“ Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio rengimo centre Nemenčinėje ir Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo sudaryta vertintojų grupė vadovaujantis NATO CREVAL (Combat Readiness Evaluation System) procedūromis atliks gebėjimo planuoti koordinuoti ir vadovauti užduotims, efektyviai integruojant NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę vertinimą.

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė nuo 2017 m. vasario yra dislokuota Rukloje (Jonavos r.) ir yra integruota į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sudėtį. Sąjungininkų kariai kartu su brigados kariais nuolatos dalyvauja karinio rengimo programoje.

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei vadovauja Vokietija. Nuo dislokavimo pradžios kartu su Lietuvos kariais rotuodamiesi jau treniravosi daugiau nei 8 tūkst. karių iš devynių NATO valstybių – Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų, Belgijos, Čekijos, Islandijos, Liuksemburgo, Kroatijos, Prancūzijos.