Žmonės siekia išsaugoti Elektrėnų simbolį
Po pen­ke­rių me­tų pa­ieš­kų gau­ta lė­šų so­viet­me­čiu bu­vu­siam di­džiau­siam ir efek­tin­giau­siam Lie­tu­vo­je Elek­trė­nų at­rak­cio­nų par­kui iš­mon­tuo­ti. Ta­čiau elek­trė­niš­kiai val­džios pra­šo pa­lik­ti ne­iš­mon­tuo­tą nos­tal­gi­ją jiems ke­lian­tį vie­ną šių at­rak­cio­nų – apž­val­gos ra­tą.

Elektrėnų miesto teritorijoje iki 2012 metų veikęs „Vaikų pasauliu“ vadintas atrakcionų miestelis Lietuvoje garsėjo 30 metrų aukščio apžvalgos ratu, taip pat tai buvo vienintelė visoje šalyje vieta, kurioje buvo įrengti ir amerikietiški kalneliai, į Elektrėnus atgabenti iš Maskvoje vykusios sovietmečiu garsios Liaudies ūkio pasiekimų parodos.

Tvarkant dabar jau apleistą teritoriją, atrakcionus žadama išmontuoti, juos turėtų pakeisti ramaus poilsio zona. Tačiau elektrėniškiai išreiškė pageidavimą, kad sutvarkytoje teritorijoje liktų ir vienu Elektrėnų simbolių tapęs šiuo metu nebeveikiantis apžvalgos ratas.

Tvarkymo darbams – 2,1 mln. eurų

Elektrėnų savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė pasakojo, kad gauti lėšų, reikalingų nuo 1986 iki 2012 metų veikusiam Elektrėnų atrakcionų miestelio išmontuoti, siekta nuo pat jo uždarymo. Jis buvo uždarytas dėl įrenginių susidėvėjimo, jie tapo nesaugūs.

Elektrėnuose atsiras nauja poilsio erdvė. / elektrėnai.lt nuotrauka

Dėl brangaus išlaikymo „Vaikų pasaulio“ atrakcionų miestelis buvo tapęs našta Elektrėnų savivaldybės biudžetui. Tačiau tik praėjusių metų pabaigoje atėjo žinia, kad skiriama lėšų susidėvėjusiems atrakcionų įrenginiams išmontuoti ir teritorijai, kurioje jie stovėjo, paversti poilsio zona.

Minimi darbai iš viso atsieis 2,1 mln. eurų. 1,3 mln. skirta iš Europos regioninės plėtros fondo, 100 tūkst. eurų iš šalies biudžeto ir 600 tūkst. eurų prie projekto finansavimo prisidės Elektrėnų savivaldybė. Merijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė pasakojo, kad buvusio atrakcionų miestelio teritorijoje, ją sutvarkius, atsiras naujų erdvių poilsiui, o į Elektrėnų marias, šalia kurių buvo įrengtas atrakcionų miestelis, bus nuleistas pontoninis tiltas.

Tikrins rato patikimumą

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas teigė, jog, nutarus išmontuoti nebeveikiančius atrakcionus, vietos gyventojai pradėjo kalbėti, kad turėtų būti paliktas bent vienas iš atrakcionų – apžvalgos ratas. „Elektrėnų simboliai, išskiriantys šį miestą iš kitų, buvo Elektrėnų šiluminės elektrinės kaminai, taip pat šis apžvalgos ratas“, – pabrėžė jis. Pasak V. Prusko, artimiausiu metu turėtų nebelikti dviejų iš trijų kaminų, jų griovimu rūpinasi elektrinę valdanti akcinė bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“. Tačiau žmonės norėtų, kad liktų antras simbolis – apžvalgos ratas.

Vietoj atrakcionų miestelio numatyta įrengti lauko estradą, riedlenčių aikštelę, vietą konferencijoms bei edukaciniams renginiams, sutvarkyti Elektrėnų marių pakrantę bei nutiesti pontoninį tiltą.

„Atsižvelgdami į žmonių prašymus, pasirūpinsime, kad specialistai patikrintų šio apžvalgos rato saugumą. Jei bus nustatyta, kad jį dar galima eksploatuoti, ieškosime lėšų šiam atrakcionui prikelti“, – sakė Elektrėnų savivaldybės administracijos vadovas. Anot jo, tuo atveju, jei bus nustatyta, kad apžvalgos ratu žmonių negalima kelti, galbūt bus ieškoma būdų jį palikti neišardytą. Sutvarkytas apžvalgos ratas sutvarkytoje aplinkoje stovėtų kaip vietovės puošmena ir toliau būtų Elektrėnų simbolis.

Sutvarkys iki 2021-ųjų

Elektrėnuose, V. Prusko teigimu, atrakcionų miestelis veikė, ko gero, ilgiausiai Lietuvoje. Jis nebuvo privatizuotas, išlaikytas savivaldybės balanse. „Įrenginiai rijo itin daug elektros, vadovaujantis saugumo reikalavimais, juos prižiūrėti turėjo gana daug žmonių. Todėl išlaikyti atrakcionus buvo labai brangu, o jų lankytojų vis mažėjo“, – atrakcionų miestelio sunykimo priežastis vardijo Elektrėnų savivaldybės administracijos vadovas. Jis teigė, jog kai kuriuos atrakcionus siekta parduoti arba išnuomoti privatininkams. Beje, šie iš pradžių buvo labai susidomėję įrenginiais, bet ilgainiui susidomėjimas išblėso.

Atrakcionų miestelis "Vaikų pasaulis" nebeveikia nuo 2012-ųjų ir niekada nebuvo privatizuotas. / elektrėnai.lt nuotrauka

Neveikiantys atrakcionai stūkso jau septynerius metus, todėl viliamasi, kad viešųjų pirkimų konkursai, skirti atrakcionams išmontuoti bei viešajai erdvei įrengti, vyks sėkmingai. Nauja erdvė, kurioje numatyta lauko estrada, riedlenčių aikštelė, vieta konferencijoms bei edukaciniams renginiams, sutvarkyta Elektrėnų marių pakrantė bei pontoninis tiltas, bus įrengta 2021-aisiais.

Atrakcionai neveikia ir kitur

Nebeveikiantys atrakcionai, tarp jų – ir apžvalgos ratas, jau daug metų stūkso ir centriniame Šiaulių miesto parke. Šio miesto savivaldybės vicemeras Justinas Sartauskas „Lietuvos žinioms“ teigė, kad būdamas vaikas, apie 1970-uosius, eidavo ten pramogauti.

Dabar nebenaudojami Šiaulių parko atrakcionai yra privačių asmenų rankose, o savivaldybės valdininkai jų savininkams vis siunčia raginimus juos tvarkyti arba išmontuoti, bet į tai kol kas nereaguojama. „Iš ES investicinių fondų gautomis lėšomis artimiausiu metu planuojame sutvarkyti parką, kad būtų galima pritraukti daugiau lankytojų. Tuomet galbūt ir atrakcionų valdytojai pasirūpins, kad jie pradėtų veikti“, – svarstė Šiaulių miesto vicemeras.