Zanavykuose į rinkimus niekas neskuba
Sek­ma­die­nį vyks­tan­čiuo­se Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se Za­na­vy­kų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je rin­kė­jai kol kas bal­suo­ja van­giai. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, iki vi­dur­die­nio bal­suo­ti at­vy­ko 8,4 proc. apy­gar­dos gy­ven­to­jų. Šį skai­čių su­dė­jus su bal­sa­vu­siai­siais iš anks­to – 7,3 proc., iš vi­so kol kas yra bal­sa­vę kiek dau­giau nei šeš­ta­da­lis – 15,7 proc. šios apy­gar­dos rin­kė­jų.

„Matosi, kad aktyvumas kiek mažesnis, nei kituose rinkimuose ir tų priežasčių gali būti įvairių. Sekmadienį oras yra geras, tikimės, kad bulviakasis ir kiti namų ruošos darbai nesutrukdys ir rinkėjai atvyks išreikšti savo valią“, – BNS sekmadienį sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Pasak jos, balsavimas kol kas vyksta sklandžiai, jokių skundų nei iš gyventojų, nei iš rinkimų stebėtojų nėra gauta.

„Patys šiuo metu važiuojame į apygardą ir ten vietoje matysime, kaip vyksta balsavimas“, – sakė VRK vadovė.

Balsavimo apylinkės darbą pradėjo 7 val., o baigs 20 valandą.

Rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 60 asmenų.

Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.

Dėl laisvos Seimo nario vietos varžosi savarankiškai išsikėlęs Mindaugas Bastys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Irena Haase, Darbo partijos kandidatas Vigilijus Jukna, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltas žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, nepriklausomas kandidatas Mindaugas Tarnauskas bei Lietuvos socialdemokratų partijos keliamas Paulius Visockas.

Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato.