Zanavykų apygardoje rinkėjai kiek aktyvesni
Rin­ki­muo­se į lais­vą Sei­mo na­rio vie­tą Za­na­vy­kų apy­gar­do­je jau bal­sa­vo per 400 rin­kė­jų ir iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ak­ty­vu­mas sie­kia 1,38 pro­cen­to.

Iš anksto savivaldybėse balsavo 199 rinkėjai, specialiuose paštuose – 230 rinkėjų, skelbia Vyriausioji rinkimų komisija.

Daugiausiai rinkėjų balsavo Šakių rajono savivaldybėje, aktyviausi buvo Sūdavos, Gerdžiūnų ir Varpo apylinkių rinkėjai.

Per pirmąjį turą Zanavykų apygardoje pirmą išankstinio balsavimo dieną aktyvumas siekė 1,15 procento.

Išankstinis balsavimas prasidėjo trečiadienį ir tęsiamas ketvirtadienį – rinkėjai gali balsuoti Šakių, Kauno ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių pastatuose.

Trečiadienį prasidėjo ir balsavimas specialiuose paštuose, tai yra sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ar globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo įstaigose, areštinėse, tardymo izoliatoriuose. Čia balsuoti galima iki penktadienio.

Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio bus galima balsuoti namuose.

Rinkimai balsavimo apylinkėse vyks sekmadienį.

Dėl parlamentaro mandato varžosi konservatorė Irena Haase, per pirmąjį turą surinkusi 33,87 proc. balsų, ir save išsikėlęs Mindaugas Bastys, gavęs 19,44 proc. balsų.

Iš viso vienmandatės Zanavykų rinkimų apygardos rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 60 asmenų. Per pirmąjį turą balsavo mažiau nei trečdalis – 29,89 proc. – rinkėjų.

Zanavykų rinkimų apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.

Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas.

Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju.