Zanavykų apygardoje renkamas Seimo narys
Sek­ma­die­nį Za­na­vy­kų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vyks­ta an­tra­sis Sei­mo na­rio rin­ki­mų tu­ras. Dėl par­la­men­ta­ro man­da­to var­žo­si kon­ser­va­to­rė  Ire­na Haa­se ir sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lęs Min­dau­gas Bas­tys.

Balsavimo apylinkės darbą pradės 7 val., o baigs 20 valandą.

Rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 60 asmenų.

Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.

Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato.