Vyriausybei įtarimų kelia Gedimino kalnui skirtų lėšų panaudojimas
Vy­riau­sy­bė ža­da aiš­kin­tis, ar Ge­di­mi­no kal­no tvar­ky­mui skir­tos lė­šos bu­vo nau­do­tos tin­ka­mai.

„Mes, matyt, priiminėsime sprendimus kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kad būtų įvertinta, ar buvo tinkamai panaudotos lėšos“, – žurnalistams sakė premjeras Saulius Skvernelis, Ministrų kabinetui trečiadienį aptarus kalno būklę.