VTEK tirs Pagėgių mero Virginijaus Komskio elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės me­ro Vir­gi­ni­jaus Koms­kio el­ge­sio.

VTEK aiškinsis, ar meras nesupainiojo interesų balsuodamas taryboje dėl žemės mokesčio.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad V. Komskis 2017 metų balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą bendrovę „Lavirga“, kuriai priklauso viešbutis Vilkyškiuose.

Be to, teigiama, kad V. Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

Tyrimui atlikti skirti trys mėnesiai.