VTEK: R. Malinauskas pažeidė įstatymą, kai per viešąjį renginį pasirodė su judėjimo šaliku
Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas pa­žei­dė įsta­ty­mą, kai per sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį pa­si­ro­dė su sa­vo va­do­vau­ja­mo ju­dė­ji­mo ša­li­ku, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Anot jos, meras „pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti“. Pats R. Malinauskas sprendimą vadina apgailėtinu.

Tiriant nustatyta, kad pernai spalį meras atstovavo savivaldybei jos organizuotoje šventėje, skirtoje Vietos savivaldos dienai.

Renginio metu R. Malinauskas ryšėjo šaliką su asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ pavadinimu.

Be to, renginio dieną judėjimas „Už Druskininkus“ feisbuke paskelbė, kad pamėgusieji jų paskyrą šventėje gaus dovanų šaliką.

„(...) šioje situacijoje jis pasinaudojo išskirtiniu mero statusu (matomumu) privačiam interesui tenkinti“, – teigiama VTEK pranešime.

Komisija pabrėžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens narystė asociacijoje laikytina to asmens privačiu interesu.

Druskininkų meras BNS teigė, kad VTEK sprendimas yra „graudus ir apgailėtinas“.

„Ar galima dvi minutes juoktis be sustojimo? Tai būtų pats geriausias komentaras, nes rimtai į tai reaguoti negalima“, – sakė R. Malinauskas.

Jis teigė abejojantis, ar skųs sprendimą teismui.

„Aš manau, kad tokiems apgailėtiniems apgailėtinos komisijos sprendimams gal tiesiog neverta gaišti laiko. Aš geriau nuveiksiu ką nors naudingo Druskininkams“, – kalbėjo meras.