VTEK pradėjo tyrimą dėl Druskininkų mero
Vals­ty­bi­nė tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko ga­li­mo tar­ny­bi­nės eti­kos pa­žei­di­mo.

Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Į VTEK dėl R. Malinausko kreipėsi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), kuri teigia, kad Druskininkų meras spalio mėnesį dalyvavo savivaldybės organizuotame Savivaldos dienos šventės renginyje ir galbūt gavo asmeninės naudos pasitelkdamas asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ – atributiką.

Meras yra judėjimo „Už Druskininkus“ pirmininkas.

Su R. Malinausku BNS susisiekti kol kas nepavyko. Druskininkų mero ketvirtadienio darbotvarkėje nurodyta, kad jis išvykęs į komandiruotę.