VTEK: Pagėgių tarybos narys Kęstutis Komskis pažeidė įstatymą
Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Koms­kis pa­žei­dė vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus ne­dek­la­ruo­da­mas sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų – nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Atlikus tyrimą, nustatyta, kad K. Komskis 2011 metų balandį kartu su kitais dviem asmenimis tapo jaunimo klubo „Žukų skalviai“ steigėju ir nariu.

Savo narystę šiame klube K. Komskis deklaravo tik šių metų spalį, kai VTEK pradėjo tyrimą dėl galimo pažeidimo.

VTEK nurodo, kad K. Komskis deklaruoti ryšį su minėtu klubu turėjo 2015 metais, kai buvo išrinktas savivaldybės tarybos nariu ir pirmą kartą turėjo deklaruoti privačius interesus.

Kęstutis Komskis yra buvusio parlamentaro „tvarkiečio“ Kęsto Komskio sūnus.