Vilnius pagerbs Gdansko merą
Sie­kiant pa­gerb­ti nu­žu­dy­tą Gdans­ko me­rą Pa­we­lą Ada­mo­wic­zių Vil­niu­je Tri­jų Kry­žių pa­mink­las bus nu­švies­tas Gdans­ko vė­lia­vos spal­vo­mis, vi­sa­me mies­te bus nu­leis­tos vė­lia­vos, vyks pa­lai­ky­mo ak­ci­jos, pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bė.

„Vilnius gedi pirmadienį mirusio kaimyninės Lenkijos Gdansko mero Pawelo Adamowicziaus. Šį šeštadienį į Gdanske vyksiančias laidotuves išvyks sostinės meras Remigijus Šimašius. (...) Savaitgalį sostinėje vyks net keletas atminimo renginių: pagerbiant tragiškai žuvusį Gdansko merą, penktadienį ant rotušės fasado nuo 17 val. iki vidurnakčio bus galima išvysti jo nuotraukos vaizdo projekciją, sausio 18 ir 19 dienomis Trijų Kryžių paminklas bus apšviestas Gdansko miesto vėliavos spalvomis – raudonai ir geltonai“, – teigiama savivaldybės pranešime.

Šeštadienį, laidotuvių dieną, Vilniuje bus nuleistos miesto vėliavos.

Lenkų kompozitorė Katarzyna Kwiecien-Dlugosz prieš keletą dienų parašė epitafiją karilionui nužudyto Gdansko mero garbei. Kūrinys pirmą kartą bus atliktas penktadienį Gdanske, o šeštadienį jis skambės iš Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokšto.

Vilniaus ir Gdansko miestai 1998 metais yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Anot savivaldybės pranešimo, miestai glaudžiai bendradarbiauja: kasmet Gdanske vyksta Vilniaus dienos, o Vilniuje – Gdansko. Šių renginių pagrindiniu iniciatoriumi buvo P. Adamowiczius.

Penktadienį Lenkijos ambasadoje Vilniuje bus galima pasirašyti užuojautos knygoje.

Lenkijos šiaurėje, prie Baltijos jūros esančio Gdansko uostamiesčio meras P. Adamowiczius sekmadienio vakarą subadytas ant scenos per didelį labdaros koncertą šimtų žmonių akivaizdoje. Jis mirė ligoninėje pirmadienį.

Sulaikytas įtariamasis yra 27 metų Gdansko gyventojas. Šiame Baltijos pajūrio mieste gyvena apie pusė milijono žmonių.