Vilniuje šią savaitę vėl gali būti jaučiamas dujų kvapas
Vil­niu­je dėl du­jų sis­te­mos dar­bų ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis vėl ga­li bū­ti jun­ta­mas ne­pa­vo­jin­gas du­jų odo­ran­to kva­pas, pra­ne­ša du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“.

Balandžio 2–4 dienomis Vilniaus pakraštyje netoli Lazdynų mikrorajono „Amber Gri“ ketina baigti nebenaudojamos įrangos – odoranto talpų – demontavimo darbus. Tai jau trečias ir paskutinis darbų etapas.

Kovo pradžioje dalis Vilniaus gyventojų galėjo justi nemalonius kvapus, kurie ore gali laikytis iki poros valandų, priklausomai nuo vėjo.

Vadinamąjį dujų kvapą gali sukelti į aplinką patekusi demontuojamose talpose esanti medžiaga etilmerkaptanas, suteikianti bekvapėms dujoms kvapą ir naudojama žmonių saugumui, kad dujų nuotėkis neliktų nepastebėtas.