Vilniuje – naujas viadukas
Jud­rio­je sos­ti­nės Nar­bu­to gat­vė­je ket­vir­ta­die­nį ati­da­ry­tas nau­jas via­du­kas pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams. Dau­giau kaip 67 me­trų il­gio ir be­veik 7 me­trų plo­čio via­du­kas per T. Nar­bu­to gat­vę pa­ge­rins pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų su­si­sie­ki­mą tarp Vir­šu­liš­kių ir Ka­ro­li­niš­kių ra­jo­nų, jis pri­tai­ky­tas žmo­nėms su ne­ga­lia – tu­ri nuo­va­žas iš abie­jų via­du­ko pu­sių.

Viadukas kainavo beveik 1,4 mln. eurų – darbai turėjo būti baigti dar balandį, tačiau nukelti iki rugsėjo dėl „nenumatytų aplinkybių“ – papildomų projekto sąlygų, užtrukusio jo viešinimo, gyventojų pastabų. Pačios statybos pradėtos pavasarį ir užbaigtos per 4 mėnesius.

Viadukas taps dviračių maršruto, besidriekiančio Č.Sugiharos, A.Vaitkaus ir I. Šimulionio gatvėmis, jungtimi, netrukus ketinama suprojektuoti daugiau kaip 5 km dviračių ir pėsčiųjų taką palei T. Narbuto gatvę.

Atsiradus saugiam naujam viadukui, buvusi antžeminė pėsčiųjų perėja per T. Narbuto gatvę bus iškart užtverta ir panaikinta per artimiausią savaitę.