Vilniuje ketinama restauruoti Pilininko namą
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus ruo­šia­si res­tau­ruo­ti ap­leis­tą Pi­lies pri­žiū­rė­to­jo, ar­ba Pi­li­nin­ko na­mą ir ja­me įkur­ti mo­der­nią Lie­tu­vos is­to­ri­jos eks­po­zi­ci­ją. Šiuo me­tu mu­zie­jus ieš­ko pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tuo­to­jų. 

Ekspozicija Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių komplekso pastate – Pilininko name – duris lankytojams turėtų atverti 2020-aisiais, sako Nacionalinio muziejaus atstovė.

„Lietuvos istorija čia bus pristatoma inovatyviai, šiuolaikiškai ir glaustai, naudojant nedidelio tūrio eksponatus. Taip pat vyks naujos, šiuolaikiškos edukacinės programos, teikiamos kultūrinės paslaugos vaikams ir suaugusiems“, – BNS teigė muziejaus komunikacijos specialistė Živilė Stadalytė.

Šią savaitę muziejus paskelbė pastato projektavimo tarptautinį konkursą, jo vertė – 108 tūkst. eurų (be PVM), paraiškų jam laukiama iki vasario 8 dienos. Parengus projektą, bus skelbiamas pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos konkursas.

Daugiau nei 3 mln. eurų vertės projektą įgyvendinti muziejus pradėjo dar 2017 metų lapkritį – iki šiol atlikti teritorijos detalieji, žvalgomieji ir archeologiniai tyrimai, Pilininko namo bei vakarinės atraminės sienos taikomieji tyrimai.

Projektui finansuoti iš Europos Sąjungos fondų skirta 2,8 mln. eurų, iš valstybės biudžeto – 494 tūkst. eurų.

Pilininko namas Žemutinės pilies teritorijoje, tarp naujojo arsenalo ir Pilies kalno, statytas XV-XVI amžių sandūroje, jo sienos remiasi į kalno šlaitą. Nuo 1958 metų jis priklauso Lietuvos nacionaliniam muziejui, anksčiau čia veikė jo Restauravimo centras.

Pilininkas, arba horodničius, prižiūrėjo Aukštutinės ir Žemutinės pilies pastatus, jis buvo vyriausias pilies teritorijos administratorius ir turėjo teisę laisvai disponuoti jos žemės plotais, jo teisme buvo tvirtinami sklypų, pastatų pirkimo ir pardavimo sandoriai, nagrinėjami čia gyvenusių žmonių nusikaltimai.