Vilniuje bus aukojamos mišios už nužudytą Gdansko merą
An­tra­die­nį, sau­sio 15 die­ną 18 val. Vil­niaus šv. Dva­sios baž­ny­čio­je bus lai­ko­mos mi­šios už tra­giš­kai žu­vu­sį Gdans­ko mies­to pre­zi­den­tą Pa­we­łą Ada­mo­wic­zių.

Pirmadienį mirė Lenkijos uostamiesčio Gdansko meras Pawełas Adamowiczius, sekmadienį sužeistas labdaros renginio metu. Tai labai liūdna žinia vilniečiams, nes meras turėjo daug ryšių su Lietuvos sostine – iš Vilniaus kilę jo tėvas Ryszard, o pats meras ir miestas Gdanskas aktyviai bendradarbiavo su Vilniaus miesto savivaldybe. Festivalio Gdanskas Vilniuje bei Wilno w Gdańsku iniciatorius. 2011 m. buvo apdovanotas šv. Kristoforo statulėle už Vilniaus miesto garsinimą, rašoma Lenkios ambasados pranešime spaudai.

Vilniaus šv. Dvasios bažnyčioje Mišios bus laikomos lenkų kalba.

Seimas posėdyje tylos minute pagerbė Gdansko mero atminimą: „Žiauri netektis sukrėtė mus visus. Protu nesuvokiamas brutalaus smurto protrūkis, kuris negali būti nei paaiškinamas, nei pateisinamas“, – kviesdama tyla pagerbti Gdansko miesto mero P. Adamovičiaus atminimą sakė Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė.