Vilniečiams šalto vandens kaina mažėja 20 euro centų
Vil­niaus mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jus šal­to ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo bei nuo­te­kų tvar­ky­mo įkai­nius sos­ti­nės gy­ven­to­jams. Nuo šiol vil­nie­čiaiai už šal­to van­dens ku­bi­nį me­trą mo­kės 20 eu­ro cen­tų ma­žiau.

Pagal Vilniaus tarybos patvirtiną projektą perkantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute nuo šiol mokės po 0,96 euro už kubinį metrą. Individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų gyventojams kaina mažėja iki 0,90 euro už kubinį metrą. Komerciniams subjektams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti, kaina sieks 0,94 Euro už kubinį metrą.

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės Šilumos ir vandens ūkio skyriaus vedėjo Kęstučio Karoso, paslaugos kainos kritimą daugiausia lėmė tai, kad savivaldybės bendrovė „Vilniaus Vandenys“ iš elektros energijos tiekėjo paslaugą perka gerokai pigiau nei iki šiol.

Naujasis šalto vandens įkainis nustatomas vieneriems metams, iki 2019 m spalio 1 dienos. Naujajam tarifui jau pritarė kitos savivaldybės, perkančios šalto vandens bei nuotekų tvarkymo paslaugą iš „Vilniaus vandenų“.