Vilniaus žinomumo 5 šalyse tyrimui – 20 tūkst. eurų
Vil­niaus mies­to ži­no­mu­mą pen­kio­se už­sie­nio ša­ly­se iki ba­lan­džio pa­bai­gos už be­veik 21 tūkst. eu­rų ver­tins rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „So­cia­li­nės in­for­ma­ci­jos cen­tras“.

Pasak „Go Vilnius“ direktorės Ingos Romanovskienės, Vilniaus žinomumas bus tiriamas Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Izraelyje.

„Žinomumo tyrimas svarbus, kad įvertinę, ar Vilnius žinomas tikslinėse rinkose, kaip jos vertina Vilnių ir kuriuos miesto atributus išskiria, galėtume planuoti rinkodaros kampanijas“, – komentare BNS sakė I. Romanovskienė.

Anot jos, bus rengiamos reprezentatyvios gyventojų apklausos kiekvienoje iš penkių šalių.

„Socialinės informacijos centras“ laimėjo Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ skelbtą konkursą, įmonei bus sumokėta apie 20,5 tūkst. eurų, iš jų 14,5 tūkst. eurų vertės paslaugų suteiks rinkos tyrimų bendrovė „Norstat LT“.skelbiama konkurso ataskaitoje.

Konkurse, be Socialinės informacijos centro, dalyvavo Lietuvos bendrovė „Factus dominus“.