Vilniaus sportininkų bendruomenė: žlugdoma ištisa sostinės plaukikų karta
Dėl už­si­tę­su­sios ir nie­kaip ne­išsp­ren­džia­mos sos­ti­nės ba­sei­nų prob­le­mos, spor­ti­nin­kai ky­la į mū­šį: dėl ap­gai­lė­ti­nos pa­dė­ties krei­pia­si į mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ir me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių.

„Vilniaus Fabijoniškių baseinas, kurio statybų pusę kainos finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, turėjo būti atidarytas 2018 metų vasario 16 dieną arba vėliausiai 2018 metų kovo 11 dieną. Praėjus septyniems mėnesiams, Fabijoniškių baseinas dar neveikia. Nacionalinės reikšmės objektas Lazdynų baseinas (Lazdynų daugiafunkcis sveikatinimo centras) (didele dalimi finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų) turėjo atsidaryti 2018 metų pabaigoje – 2019 metų pradžioje. Pavasarį ir vasarą Lazdynų baseino statybvietėje vyko spartūs darbai, bet vasaros pabaigoje darbai visai sustojo, statybinių kranų nebeliko ir statybvietė šiuo metu yra tuščia.

2017 metų liepos mėnesį Vilniaus valdžia nugriovė vienintelį dar nuo senų laikų sostinėje likusį Lazdynų plaukimo baseiną, žadėdama kad vilniečiai netrukus galės džiaugtis net keliais naujais plaukimo baseinas. Baseinai neatidaryti iki šiol, o vilniečių plaukikų ir kitų vandens šakų sportininkų šeimos, treneriai yra nuolat maitinami pažadais apie baseinų atidarymus. Vilniaus savivaldybės neprofesionalumas ir neatsakingumas, visiškas nesugebėjimas spręsti ūkinių problemų, ciniškas požiūris į sportą, šokiruojantis atsilikimas nuo šiuolaikinio miesto ritmo (didžioji dauguma žmonių šiandien supranta sporto naudą ir aktyviai sportuoja), didelė „nemeilė“ ir abejingumas sportuojančiam jaunimui tapo Lietuvos sostinės kasdienybe.

Žlugdomos sportuojančio jaunimo, trenerių, tėvų viltys, gabūs vaikai yra priversti mesti plaukimą, nes nebegali toliau treniruotis nenormaliomis archajiškomis sąlygomis, kurios, jau tęsiasi antrus metus ir tik blogėja.

Vilniaus plaukimo bendruomenės netenkina toks Vilniaus valdžios požiūris į sportuojančius vaikus, nenormaliomis sąlygomis dirbančius trenerius, kurie visokiais būdais dar stengiasi palaikyti jaunimo motyvaciją, o taip pat netenkina požiūris į sportą apkritai, todėl šiuo metu yra renkami parašai po peticija LR Ministrui Pirmininkui ir Vilniaus miesto merui „Dėl besitęsiančios apgailėtinos sostinės plaukimo baseinų situacijos ir ištisos Vilniaus plaukikų kartos žlugdymo“.

Suprasdami, kokiose nenormaliose sąlygose tenka treniruotis Vilniaus plaukikams, juos palaiko jų draugai ir varžovai iš kitų Lietuvos miestų plaukimo sporto mokyklų: Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Anykščių ir kt., palaiko ir kitų sporto šakų atstovai, nes patys „savo kailiu“ patiria Vilniaus savivaldybės „nemeilę“ sportui: sostinės sporto bazės apleistos arba jų iš viso nėra, sportui skiriamas biudžetas gerokai mažesnis už kitų Lietuvos miestų sportui skiriamus biudžetus, atsižvelgiant į gyventojų skaičių.“

Peticiją jau pasirašė garsūs Lietuvos sportininkai: olimpinės čempionės Laura Asadauskaitė ir Lina Kačiušytė, Giedrius Titenis, Andrejus Zadneprovskis, Povilas Strazdas ir kiti.