Vilniaus savivaldybė patvirtino 2019-ųjų biudžetą
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no 2019-ųjų sos­ti­nės biu­dže­tą – jo pa­ja­mos tu­rė­tų siek­ti 642,064 mln. eu­rų, o iš­lai­dos bus 37,465 mln. di­des­nės. Biu­dže­to de­fi­ci­tą ke­ti­na­ma deng­ti tu­ri­mais apy­var­tos lė­šų li­ku­čiais.

Savivaldybė skelbia, kad su numatoma Europos Sąjungos parama bei nuo pernai likusiomis apyvartinėmis lėšomis iš viso biudžeto finansiniai šaltiniai sudarys 679,4 mln. eurų, t.y. 9 proc. daugiau, nei pernai.

Paskutinįjį biudžeto projektą šios kadencijos taryboje palaikė 27 nariai, prieš buvo 11 politikų, dar 7 susilaikė.

Lyginant su pernai, sostinės iždo pajamos turėtų augti 3,5 procento. Pasak sostinės mero Remigijaus Šimašiaus, šiemet biudžetas beveik neauga dėl centrinės valdžios sprendimo padidinti neapmokestinamų pajamų dydį ir tai daroma „savivaldybių, o didžiąja dalimi – Vilniaus sąskaita“.

„Todėl su išlaidomis šiemet turime elgtis labai atsargiai ir džiaugiuosi, kad tai padaryta, nors poreikių būta gerokai daugiau“, – tikino R. Šimašius.

Jis tikino, kad per ketverius metus savivaldybės skola sumažėjo 170 mln. eurų, dar 20 mln. eurų skola turėtų mažėti šiemet. Anot mero, sumažėjusi skola be kita ko leido efektyviau atnaujinti autobusų ir troleibusų parką.

Iš viso pajamos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms, be valstybės ir Europos Sąjungos dotacijų, biudžete sudarys 404,112 mln. eurų arba 3,5 proc. daugiau, nei pernai.

Daugiausiai pajamų šiemet – 339,382 mln. eurų, arba 1,8 proc. daugiau nei pernai – planuojama gauti iš mokesčių. Didžiausia išlaidų dalis be valstybės ir ES dotacijų, 148,8 mln. eurų ( beveik 3,9 mln. arba 2,6 proc. daugiau), turėtų atitekti švietimo, kultūros ir sporto sričiai.

Tradiciškai, taisant projektą pateikta atskirų tarybos narių siūlymų. Po didelių diskusijų, taryba pritarė Artūro Zuoko opozicinės partijos siūlymui skirti 80 tūkst. eurų Pilaitės bažnyčios statybai, R. Šimašiaus bendražygių siūlymui suplanuoti biudžete papildomus 100 tūkst. eurų „kultūrinei meninei edukacijai“.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) pirmininkas A. Zuokas kritikavo vadovybę dėl mažėjančio nekilnojamojo turto, nuomos mokesčių surinkimo, sumažėjusių dividendų, iki 19 mln. eurų išaugusių administracijos išlaidų.

Savo ruožtu socialdemokratų vadovas vicemeras Gintautas Paluckas nesulaukė palaikymo siūlymui kelis šimtus tūkstančių eurų pagalvės mokesčio perskirtyti socialinėms ir kitoms reikmėms. Jis pripažino, kad nepavyko pasiekti „proveržio socialinės apsaugos ir paslaugų teikimo, sveikatos priežiūros, kultūros srityje“.

Kauno savivaldybė miesto biudžetą planuoja svarstyti vasario 26 dieną, Klaipėda – vasario 21 dieną.