Vilniaus savivaldybė baudos neišvengė
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­li­ko 5 tūkst. eu­rų bau­dą Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei už ne­tin­ka­mą Lu­kiš­kių aikš­tės pa­pil­do­mų tvar­ky­mo dar­bų kon­kur­są, BNS pra­ne­šė teis­mo at­sto­vė spau­dai.

Viešųjų pirkimų tarnyba nusprendė, kad įgyvendindama Lukiškių aikštės sutvarkymo sutartį su bendrove „Infes“ savivaldybė vėliau pasirašė papildomus susitarimus ir jų nepaviešino.

Vilniaus apygardos teismas patvirtino tarnybos išvadą, kad sujungus projektavimo ir rangos pirkimus galutinė darbų apimtis paaiškėjo tik sutarties vykdymo metu, tad darbai buvo perkami pažeidžiant teisės aktus.

Vilniaus savivaldybė laikėsi pozicijos, kad pirkimas buvo teisėtas, ir šį sprendimą apskundė Apeliaciniam teismui.

Lukiškių aikštė baigta rekonstruoti ir atidaryta birželį. Per pusantrų metų atlikti svarbiausi tvarkybos darbai, įrengtas interaktyvus fontanas. Aikštėje planuojama įrengti vaikų žaidimų aikšteles, pastatyti paminklą Laisvės kovų dalyviams.