Vilkmergės piliakalniui – Gedimino kalno likimas
Gam­tos po­ky­čių ne­at­lai­kė prieš pus­me­tį baig­tas tvar­ky­ti Uk­mer­gės cen­tre stūk­san­tis pi­lia­kal­nis. Iš­kri­tus šlapd­ri­bai, nu­slin­ko jo šlai­tas.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad sausio 17-ąją pasipylusios šlapdribos neatlaikė Ukmergės (Vilkmergės) piliakalnio šlaitas. Aiškinama, jog atitirpus ledui piliakalnio viršuje susiformavusi bala ėmė tekėti žemyn, tekėdama išjudino akmenį, o šis nuslydo žemyn pradangindamas piliakalnio šlaitą.

Gamta parodė trūkumus

„Gamta parodė trūkumus – atvėrė žaizdas. Žemių nuošliauža susiformavo kažkada buvusio medinio tako į piliakalnį vietoje. Tai įrodo, kad pagal pasenusias technologijas per piliakalnį įrengiami takai sukelia didelę erozijos tikimybę. Šiuo atveju polinė sistema, pagal kurią įrengtas dabartinis piliakalnį juosiantis pandusas, tam yra geriausias būdas“, – situaciją paaiškino Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Sakalauskas.

Aiškinama, jog atitirpus ledui piliakalnio viršuje susiformavusi bala ėmė tekėti žemyn, tekėdama išjudino akmenį, o šis nuslydo žemyn pradangindamas piliakalnio šlaitą.

Ukmergės bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas „Lietuvos žinioms“ teigė, jog piliakalnis slenka dėl to, kad per porą metų tapo suniokotas vietos valdžios, o šios kultūros vertybės suniokojimo kaina – 350 tūkstančių eurų.

„Piliakalnio suniokojimu vadinu tai, kad po vadinamo jo sutvarkymo iš kelių dešimčių ant jo augusių medžių beliko vos keli. Negana to, piliakalnis apjuostas jį darkančiu, analogų Lietuvoje neturinčiu bjauriai atrodančiu metaliniu taku, kuriuo dabar, žiemą, neįmanoma paeiti, nes apledėjęs jis toks slidus, kad užlipus galima nusisukti galvą“, – sakė bendruomenės pirmininkas.

Originalus pasiteisinimas

J. Kazėnas teigė, jog paskelbus apie vadinamą Vilkmergės piliakalnio tvarkymą, po kurio ant jo nebeliko medžių, visa Lietuva jau žinojo liūdną Gedimino kalno likimą ir apgailestavo, kad nebelikus jo šlaitus tvirtinusių medžių, Vilniaus centre daugybę metų išstovėjęs šis piliakalnis ėmė griūti. „Bandydami išsaugoti savąjį piliakalnį rengėme protesto akcijas prieš jame augančių medžių kirtimą. Norėdami atkreipti valdžios dėmesį ir perspėti apie galimas pasekmes, piliakalnio papėdėje degėme žvakutes“, – sakė J. Kazėnas. Jis apgailestavo, kad ant Vilkmergės piliakalnio augusių medžių išsaugoti nepavyko, kaip nepavyko išsaugoti pradėjusio griūti piliakalnio. „Dabar skaitome savivaldybės valdininkų paaiškinimą, kad piliakalnis griūva dėl gamtos trūkumų. Turbūt originaliau teisinti savo padarytas klaidas vargu ar kas sugebėtų“, – dėmesį atkreipė bendruomenės pirmininkas.

Taip Vilkmergės piliakalnis atrodė kai dar nebuvo nukirsti ant jo augę medžiai./Wikipedia.org nuotrauka

Ukmergės rajono merija informuoja, jog šios savivaldybės administracijos direktoriaus Stasio Jackūno potvarkiu bus sudaryta darbo grupė, kuri, pasitelkusi ekspertus, išsiaiškins, kodėl nuslinko piliakalnio šlaitas bei organizuos skubius šlaito sutvarkymo darbus bei padarys viską, kad tokios problemos daugiau nepasikartotų.