Vienintelis išlikęs, bet pasmerktas griūti
Įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se vyks­tant Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­niams Vil­ka­viš­kio ra­jo­no val­džia puo­se­lė­ja vil­tį, kad Ky­bar­tuo­se, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, jau griū­van­tis šim­ta­me­tis na­mas bus iš­brauk­tas iš Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šo, ne­pai­sant jo ar­chi­tek­tū­ri­nės ver­tės.

Esą tik tokiu atveju savivaldybė sutiktų tapti šio namo bendrasavininke ir rūpintis jo išsaugojimu. Tačiau paveldosaugininkai perspėja, kad toks sumanymas nepagrįstas, nes nėra jokių duomenų, leidžiančių abejoti 1900 metais statyto namo prabangaus fasado išliekamąja verte.

Kai prieš 18 metų gaisras nuniokojo šio triaukščio pastato viršutinį aukštą, namas buvo tapęs vaiduokliu.

Ateitis neaiški

Pasitarti dėl tolesnio kultūros paveldo objektų sąraše esančio namo likimo vakar Vilkaviškyje buvo susirinkę rajono vadovai bei namo išsaugojimu susirūpinusios Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) atstovai.

Prieš 18 metų gaisrui nuniokojus šio triaukščio namo viršutinį aukštą, pastatas buvo tapęs vaiduokliu. Nei Vilkaviškio rajono savivaldybė, jame turėjusi keletą butų, nei kiti būstų savininkai nesiėmė jokių veiksmingų žygių, kad gaisro padariniai būtų likviduoti. Todėl PKD nariai surinko lėšų ir išpirko dalį butų. Tapę namo bendraturčiais draugijos nariai dirbo ir patys, kad sustabdytų jo griuvimą.

Tikėtasi, kad pastatą pavyks restauruoti. Buvo renkamos aukos, parengtas restauravimo projektas, gauti visi reikalingi leidimai. Planuota, kad surinkus bent apie 30 tūkst. eurų bei prisidėjus kitiems namo bendraturčiams pavyks atstatyti griūvančias sienas, uždengti stogą. Tačiau, kaip „Lietuvos žinioms“ prisipažino PKD pirmininkas Leonas Narbutis, per dešimtmetį restauracijai reikiamų lėšų surinkti nepavyko, be to, ir pastato būklė kasmet vis blogėjo. Todėl Pasaulio kybartiečių draugija, praradusi viltį savo jėgomis išsaugoti pastatą, griūvančiame name turimas patalpas nusprendė padovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybei.

Noru netrykšta

Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka „Lietuvos žinioms“ teigė, kad iš visuomeninės organizacijos nenorima priimti dovanos, kol taip nepasielgs ir kiti valstybės saugomo, bet griūvančio šimtamečio pastato savininkai. Savo pastato dalies savivaldybei perleisti nenori trys bendraturčiai. Jie už turimą griūvančio namo dalį iš rajono valdžios siekia gauti pinigų. „Tačiau mes negalime mokėti pinigų, nes name neliko jokių butų. Be to, patalpų savininkai po gaisro iš savivaldybės buvo gavę finansinę paramą namui sutvarkyti, bet dalis jos panaudota ne pagal paskirtį“, – akcentavo A. Neiberka. Jo nuomone, kol savivaldybė nėra teisėta namo bendraturtė, jos rankos surištos.

A. Neiberka taip pat priminė, kad griūvantis namas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą, ir tai apsunkina jo atstatymą. Todėl esą buvo sutarta su PKD, kad ši inicijuos namo išbraukimą iš šio sąrašo.

Galimybių lieka

PKD pirmininkas L. Narbutis nepatvirtino mero teiginių apie iniciatyvą išbraukti daugiabutį iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašo. Anot jo, PKD savo galutinio žodžio dar netarė – draugijos pozicija paaiškės tik rugsėjo pabaigoje. „Nenorėtume, kad toks pastatas visiškai dingtų iš Kybartų aplinkos, bet draugija yra tarsi pastatyta prie sienos, tad nelabai turime iš ko rinktis“, – sakė PKD pirmininkas.

Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus vedėja Violeta Kasperavičiūtė stebėjosi siekiu panaikinti vieno gražiausių Kybartų senųjų pastatų valstybės apsaugą. Anot jos, pati PKD prieš dešimtmetį rodė iniciatyvą šį pastatą pripažinti kultūros paveldo objektu. „Nemanau, kad atsirado kokių nors naujų aplinkybių ar faktų, kurie verstų suabejoti šio pastato fasado verte“, – teigė V. Kasparavičiūtė.

Pasak paveldosaugininkės, galima išsaugoti ir į Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą įtraukto pastato fasado sieną. Pavyzdžiui, ją restauruoti, šalia pristatant kitas sienas. O jei fasadinės sienos būklė labai bloga, galima ją nugriauti ir jos vietoje pastatyti naują, atkartojančią jos architektūrinius elementus. Tačiau, kaip pabrėžė V. Kasparavičiūtė, nieko nedaryti jau nebegalima, nes būsima žiema šiam pastatui gali būti lemtinga. Fasado siena bet kada gali sugriūti ir nusinešti į nebūtį priminimą, kad carinės Rusijos laikais Kybartai buvo vienas gražiausiai tvarkomų miestų dabartinės Lietuvos teritorijoje.

Šalia prie sienos su Prūsija esančio Kybartų miesto geležinkelio stoties kadaise buvo įrengti ištaigingi apartamentai Rusijos imperatoriui ir jo svitai. Juos projektavo Prancūzijos inžinieriai. Tačiau iki šių dienų iš jų likęs vienintelis visuomenės ir paveldosaugininkų dėmesio sulaukiantis minėtas griūvantis pastatas.