Viačeslavas Titovas nerimsta: partizanų vado kaltę įrodinėja sovietiniais dokumentais
Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Via­čes­la­vas Ti­to­vas ne­rims­ta. Kiek anks­čiau jis pa­si­sa­kė prieš par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go įam­ži­ni­mą Klai­pė­do­je, teig­da­mas, kad šis at­sa­kin­gas už 8 tūks­tan­čių žmo­nių mir­tis, o da­bar tai ban­do įro­dy­ti rem­da­ma­sis so­vie­ti­niais teis­mo do­ku­men­tais. 

Savo „Facebook“ paskyroje V. Titovas aiškina, kad kilus didžiuliam rezonansui po jo išsakytų „faktų“ apie A. Ramanauską-Vanagą verta atkreipti dėmesį, kad jis to neišsigalvojo, bet savo nuomonę parėmė Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo dokumentais.

„Kilus tokiam rezonansui dėl vieno klausimo, kuris buvo aptartas siaurame Klaipėdos savivaldybės finansų komiteto rate Klaipėdoje ir apie ten išreikštą mano nuomonę dėl permainų Klaipėdoje. Taigi, rodau informaciją, kurią man surasti internete užtruko 20 minučių.

Tai ne mano fantazija, tai oficialūs dokumentai, Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo nuosprendis. Kiekvieno asmeninis reikalas tikėti ar netikėti, bet yra tokia informacija.

Kiek man žinoma, žmogus gali būti pripažintas kaltu tik teismo nuosprendžiu.

Štai jums teismo nuosprendis. Dar kartą kartoju, man tas žmogus nebuvo įdomus, kol Klaipėdos meras nepasiūlė įamžinti jo atminimo. O informacija, kurią radau man labai nepatiko, todėl norėjau ja pasidalinti su kolegomis.

Aš savo nuomonę visada atvirai išsakau savo socialinėje paskyroje, o vietoj diskusijos gavau bauginimus ir kalbas apie mano interpeliaciją“, – savo „Facebook“ paskyroje rusiškai rašo V. Titovas.

Anot Klaipėdos politiko, dabar visiems reikia atvėsti, kreiptis į ekspertus arba archyvus ir dar kartą išsiaiškinti ar A. Ramanauskas-Vanagas nėra padaręs nusikaltimų. Jis net siūlo kreiptis į JAV miesto Niu-Briteno, kur gimė partizanų vadas, meriją ir išsiaiškinti, kodėl jie atsisakė pastatyti jam paminklą.

Tiesa, ne visi sutinka su V. Titovo nuomone ir istoriniais išvedžiojimais. Klaipėdos teisėsauga pirmadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl V. Titovo pasisakymų apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą. Savo ruožtu savivaldybės meras inicijuoja Lietuvos rusų sąjungai priklausančiam politikui apkaltą.

„Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Simono Minkevičiaus reikalavimu šiandien pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Klaipėdos miesto tarybos nario V. T. pasisakymų apie Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą“, – pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

V. Titovas apie A. Ramanauską-Vanagą pasisakė savivaldybėje diskutuojant, ar įamžinti partizanų vado atminimą pakabinant atminimo lentą ant Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto pastato.

„Ar jūs iš tikrųjų galvojate, kad verta įamžinti žmogų, kurio iniciatyva buvo nužudyta apie 8 tūkst. taikių piliečių ir vaikų? Aš manau, kad tokių žmonių atminimui ne vieta Klaipėdoje“, – pareiškė V. Titovas