Valdovų rūmai vadovo nepaleidžia
Kon­kur­są į Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mų va­do­vus lai­mė­jo vie­nin­te­lis kon­kur­se tre­čia­die­nį da­ly­va­vęs da­bar­ti­nis mu­zie­jaus va­do­vas Vy­das Do­lins­kas.

Konkursą į Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vadovus laimėjo vienintelis konkurse trečiadienį dalyvavęs dabartinis muziejaus vadovas Vydas Dolinskas.

Kultūros ministerijos atstovė spaudai Jana Mikulevič BNS patvirtino, kad konkurse paraiškas buvo pateikę trys asmenys, tačiau dalyvauti atvyko tik V. Dolinskas.

Anot jos, muziejaus vadovas surinko „gerokai daugiau“ komisijos balų, nei numato minimalus kvalifikacinis 6 balų reikalavimas.

Atrankos komisijai vadovavo kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, kiti ministerijos tarnautojai, taip pat Lietuvos istorijos instituto atstovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė, bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ sertifikuotas vadybos konsultantas Darius Dulskis.

48-erių istorikas V. Dolinskas muziejui vadovauja nuo jo įkūrimo 2009-aisiais.

Muziejaus vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai. Tai – paskutinė galima V. Dolinsko kadencija iš eilės, nes teisės aktai numato ribojimą užimti nacionalinių muziejų vadovų pareigas nepertraukiamai ne ilgiau nei dvi kadencijas.

Muziejus prieš dešimtmetį įkurtas Vilniuje, atstatytuose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose – Vilniaus Žemutinėje pilyje.

Prieš 200 metų nugriauti rūmai atkurti virš 1987 – 2001 metais atkastų rūmų liekanų. Tai Vilniaus pilių komplekso sudėtinė dalis – kunigaikščių rūmai, stovėję tarp Katedros ir Pilies kalno. Rūmai susideda iš keturių korpusų su uždaru kiemu.

Muziejus kaupia, saugo, tiria ir įvairiomis priemonėmis pristato Lietuvos valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros paveldą, gausius ir unikalius archeologijos rinkinius bei europinės taikomosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas nuo gotikos iki baroko, vertingą lituanistinę medžiagą. Muziejuje vykdoma edukacinė, kultūros švietimo veikla, įvairūs muzikiniai ir kiti renginiai.

15 metų trukusi Valdovų rūmų statyba kainavo daugiau nei 100 mln. eurų.

Muziejaus vadovo kadencija penkeri metai. Muziejaus direktorius pareigas gali eiti ne ilgiau nei dvi kadencijas.