Valdininkai susizgribo: M. K. Čiurlionio kelio skulptūras saugos valstybė
Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio ke­lio še­šios skulp­tū­rų gru­pės ir aš­tuo­nios pa­vie­nės skulp­tū­ros pa­skelb­tos vals­ty­bės sau­go­mais ob­jek­tais. Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, at­siž­velg­da­ma į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos tei­ki­mą, pa­si­ra­šė tai skel­bian­tį įsa­ky­mą.

30-ies medžio skulptūrų ansamblis yra sukomponuotas prie kelio nuo Senosios Varėnos, kur M. K. Čiurlionis gimė, iki Druskininkų – Varėnos rajono ir Druskininkų miesto savivaldybių teritorijose, rašoma pranešime spaudai.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelio skulptūrų grupę paskelbus valstybės saugomais objektais, jų valdytojai galės kreiptis dėl finansavimo iš valstybės biudžeto joms restauruoti.

Skulptūras tautodailininkai iš medžio išskobė 1975–1976 metais, minint dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio gimimo šimtmetį, jų būklė šiek tiek tvarkoma buvo tik 2000-aisiais.