Vaikų stovykloje – įtariamas seksualinis grobuonis
Klai­pė­dos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo sto­vyk­lo­je at­os­to­ga­vu­sių tri­jų mer­gai­čių tvir­ki­ni­mo. Įta­ria­ma­sis yra vie­nas sto­vyk­lau­to­jos tė­vas, jis kol kas yra su­lai­ky­tas. Moks­lei­vių poil­sia­vie­tės prie jū­ros „Žil­vi­tis“ di­rek­to­rius Bro­nius Kal­vai­tis BNS sa­kė, kad ty­ri­mas vyk­do­mas dėl vie­nos iš poil­siau­ti at­vy­ku­sios mer­gai­tės tė­vo. Šis as­muo šio­je sto­vyk­lo­je anks­čiau prieš 10–15 me­tų yra dir­bęs va­do­vu.

„Supraskite, atvažiavo tėtis ir pasiliko. Labai inteligentiškas, daug pasiekęs, buvęs mūsų darbuotojas. Atrodė labai nuoširdus. Buvo nei šis, nei tas jį išvaryti“, – BNS sakė stovyklavietės vadovas B. Kalvaitis. Vadovo žiniomis, vyras yra apsigynęs disertaciją ir Vilniuje turi advokatų kontorą.

Supraskite, atvažiavo tėtis ir pasiliko. Labai inteligentiškas, daug pasiekęs, buvęs mūsų darbuotojas. Atrodė labai nuoširdus. Buvo nei šis, nei tas jį išvaryti.

Policija pranešė, kad šeštadienį Klaipėdos rajone, stovyklavietėje, savanoriu apsaugininku dirbęs vyras (g. 1975 m.) galbūt atliko tvirkinamuosius veiksmus trims mažametėms (g. 2008 m., g. 2005 m. g. 2008 m.) mergaitėms. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Iš Vilniaus su mažamete dukra vėlai vakare atvykęs tėvas stovyklos darbuotojams sakė, kad nori pasilikti, nori pažiūrėti, kaip sekasi jo dukrai naujoje aplinkoje. Be to, sakė, kad jaučiasi pavargęs po kelionės. Direktorius sakė, kad neturi vietų. Tada vyras kreipėsi į darbuotojus, kurie gyvena čia pat stovyklavietėje. Jam pavyko rasti pastogę.

„Mūsų apsauginis vaikščiojo, o jis paklausė, ar negali kartu pavaikščioti po stovyklą kaip senas darbuotojas“, – BNS sakė direktorius, pridūręs, kad vyras dabar čia nedirbo.

Vyro dukra tėvui pasakė, kad jis gali važiuoti namo, ji gerai jaučiasi, susirado draugų. Tėvas nuėjo į kitą kambarį.

Netrukus direktorius sulaukė vienos iš stovyklaujančių mergaičių mamos skambučio, moteris teiravosi, kas vyksta stovykloje, koks vyras mergaičių kambaryje.

Mergaitės pasakojo, kad vyras jas glostė, rodė internetą.

Buvo iškviesta policija.

Pasak direktoriaus, vaikai stovyklauja toliau. Iš viso poilsiauja 360 vaikų.

„Nepagalvojęs būčiau, kad tokie dalykai gali atsitikti“, – pripažino direktorius.