Vaikų namų globotinių šventė: šeimose, užsienyje, bažnyčioje
Ieš­ko­da­ma šei­mų, no­rin­čių pra­džiu­gin­ti vai­kų na­mų glo­bo­ti­nius, Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kvie­tė vi­sus prieš Ka­lė­das į sve­čius pa­sik­vies­ti bent po vie­ną to­kį vai­ką. Ki­tur „da­ly­ti“ glo­bo­ti­nių per šven­tes ne­drįs­ta­ma, ta­čiau su džiaugs­mu jie iš­lei­džia­mi sve­čiuo­tis už­sie­nie­čių šei­mo­se.

Į Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainę įdėtas skelbimas porą savaičių ragino visus norinčiuosius gruodžio 22-ąją į savo šeimas pasikviesti vaikų globos namų auklėtinius, su jais pasidalyti artėjančių švenčių šiluma. Skuodo socialinių paslaugų centro atstovė Rūta Skiesgilienė „Lietuvos žinias“ tikino, jog skuodiškiai svečiuotis vaikus kvietė noriai, tad vylėsi, kad šie bus pakviesti ir Kūčioms, Kalėdoms ar Naujiesiems pasitikti, ir galbūt ši viešnagė paskatins dalį šeimų tapti šių vaikų globėjais ar įtėviais.

Tuo metu „Lietuvos žinių“ kalbintų kitų trijų šalies vaikų globos namų direktoriai teigė, jog šventėms pasiimti nepažįstamą vaikų namų auklėtinį – nemenkas stresas jį priimantiems žmonėms ir dar didesnis sukrėtimas pačiam vaikui.

Šventėms kviestis globotinius patariama prieš tai nemažai su jais pabendravus ir neblogai susipažinus.

„Šią praktiką esame išbandę ir mes. Po tokių viešnagių paprastai paaiškėdavo, kad nemenką įtampą išgyveno ir gera vaikams norėję padaryti žmonės, ir patys vaikai“, – pabrėžė Alytaus vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis. Jis patarė šventėms kviestis globotinius prieš tai nemažai su jais pabendravus ir neblogai susipažinus.

Taip ieško globėjų

Skuodo rajono Barstyčių miestelyje esantiems vaikų globos namams vadovaujanti Renata Kašinskienė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad savivaldybės iniciatyva globotiniai svečiuotis į skuodiškių šeimas kviesti jau antrą kartą. „Iš tiesų, pasiimti vaikų namų auklėtinį svečiuotis yra sudėtinga, tam reikia sutvarkyti šūsnį dokumentų. Tad nutarėme vaikus išleisti vienai prieššventinei dienai pasitikėdami ir jais pačiais, ir tais, kurie priima juos į savo namus“, – sakė ji.

R. Kašinskienė patvirtino, kad pagrindinis tokios vaikų viešnagės tikslas – galinčiųjų būti jų globėjais paieška. „Gerai būtų ir tai, jei vaikai susidraugautų su juos pasiėmusiomis šeimomis, o šios bent retkarčiais rodytų globotiniams dėmesį“, – dėstė direktorė. Šiuo metu Barstyčių vaikų globos namuose gyvena 16 vaikų. Viliamasi, kad daliai jų nusišypsos laimė skuodiškių namuose praleisti ne tik šį šeštadienį, bet ir švęsti Kūčias, Kalėdas ar Naujuosius metus.

Patys kviečia į svečius

Kaišiadorių rajono Paparčių vaikų globos namų direktorė Rūta Kanclerytė pažymėjo, kad iniciatyva nepažįstamiems žmonėms per šventes „dalyti“ vaikus jai neatrodo priimtina. „Galbūt į svetimus namus nuvykę mažieji jaustųsi visai gerai, tačiau nemanau, kad vyresnieji, o ypač paaugliai, su svetimais žmonėmis būtų džiugūs ir laimingi“, – sakė globos įstaigos, kurioje auga 14 vaikų, vadovė.

Ji teigė, jog šiuose vaikų globos namuose yra įprasta per šventes ne patiems išeiti svečiuotis, o pasikviesti svečių. „Šiemet pačių vaikų iniciatyva Kūčioms pasikvietėme buvusią puikią mūsų virėją pensininkę, kuri gyvena viena“, – sakė R. Kanclerytė. Švęsti Kūčių ir Kalėdų į Paparčių vaikų globos namus atvyksta ir buvusių, jau pilnametystės sulaukusių ir kitur gyvenančių globotinių, jie čia visada laukiami.

Aplanko globos namuose

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius Kęstutis Ražanas pabrėžė, jog dalį čia augančių vaikų per šventes pasiima žmonės, su kuriais šie bendrauja jau senokai, tačiau dauguma globotinių Kalėdas ir Naujuosius metus švenčia globos namuose.

„Švęsti jau pradėjome, visą šventinį laikotarpį mus lanko meno ir kitokie kolektyvai, nešini dovanomis atvyksta į įvairiausius klubus susibūrę žmonės“, – pasakojo jis. Anot K. Ražano, yra įprasta, kad jo vadovaujamus vaikų globos namus, kuriuose šiuo metu gyvena 31 vaikas, Kūčių dieną aplanko kunigas. Su juo laužomi kalėdaičiai bei vakarieniaujama, o paskui vaikai skuba į bažnyčioje laikomas Piemenėlių mišias. Naujųjų metų sutikimas, pasak įstaigos vadovo, Antazavės vaikų globos namuose būna ramus. „Vaikai iki Naujųjų jau būna prisišventę, atsidžiaugę gautomis dovanomis“, – dėstė direktorius.

Sutiks Italijoje

Romutis Žebuolis, vadovaujantis Alytaus vaikų globos namams, pasakojo, jog būta meto, kai vaikus per šventes pasiimdavo svetimi žmonės, tačiau tokia praktika parodė, kad svečiais tapusiais vaikų namų globotiniais juos pasiėmusieji pernelyg nesidžiaugė, o ir vaikai iš svetimų namų grįždavo nelabai džiugūs.

„Suprantu žmonių norą per šventes parodyti gerumą, užuojautą, supratimą. Bet tam, kad visa tai parodytum pasiėmęs vaikų globos namų auklėtinį, privalai būti neblogai pasirengęs“, – pažymėjo jis. Anot R. Žebuolio, nemenkos atsakomybės imasi ir pati įstaiga, į svetimus namus išleisdama svečiuotis globotinį. Tačiau vaikų globos namų vadovas teigė su malonumu globotinius jau keletą metų pagal tarptautinį bendradarbiavimo projektą išleidžiantis svečiuotis Italijos gyventojų šeimose. Šiemet ir Kalėdas, ir Naujuosius metus Italijos šeimose sutiks 8 iš 52 jo vadovaujamoje įstaigoje gyvenančių vaikų. „Vaikus priima juos pažįstančios italų šeimos, ten mūsų vaikams tikrai saugu“, – kalbėjo R. Žebuolis.