Ugniagesiai džiaugiasi: vis daugiau gyventojų įsirengia dūmų detektorius
„Pa­ti­kri­no­me 27 bu­tus, 90 proc. jų ra­do­me įreng­tus dū­mų de­tek­to­rius. Du­ris daž­niau­siai at­ver­da­vo apie 50 me­tų tu­rin­tys gy­ven­to­jai“, – sa­kė Pi­lai­tė­je su ko­le­ge Ro­ber­ta Aliuš­ke­vi­čiū­te vaikš­čio­jęs Vil­niaus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius Ma­rius Ait­ma­na­vi­čius.

Kaip skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnai kiekvieną ketvirtadienį lanko gyventojus, siekdami paskatinti juos įsigyti ir įsirengti autonominius dūmų detektorius.

„Vykdydami prevencinę akciją „Gyvenkime saugiai“ mes dažniausiai orientuojamės į vargingiau gyvenančius žmones, kuriuos sunkiai pasiekia informacija. Jie neretai neturi ne tik interneto, televizoriaus, bet dar pasitaiko ir tokių atvejų, kad žmonės gyvena ir be elektros“, – sakė šios valdybos viršininko pavaduotojas Evaldas Tamašauskas.

Ten užsidegė malkos ir sendaikčiai, o žmonės tuo metu miegojo. Tačiau juos prižadino dūmų detektoriaus signalas. Buvo ne tik išgelbėtos gyvybės, bet ir gyventojų turtas

E. Tamašauskas teigė, kad po kiekvieno atvejo, kai gaisre žūsta žmogus, priešgaisrinės priežiūros inspektoriai nuo nelaimės vietos kilometro spinduliu apeina visus žuvusiojo kaimynus, pakalba su jais apie gaisro priežastis ir paragina juos savo namus susitvarkyti taip, kad jie būtų saugūs.

Šiemet kiekvienas priešgaisrinės priežiūros pareigūnas yra įsipareigojęs aplankyti 60 gyventojų būstų. Daugiausia dėmesio skiriama Vilniaus rajono gyventojams, tačiau nepamirštami ir miestiečiai.

Ketvirtadienį valdybos inspektoriai apsilankė Justiniškių, Pilaitės, Viršuliškių mikrorajonuose, Savanorių prospekte, Naugarduko gatvėje ir kt. Iš viso jie patikrino 224 butus.

Inspektoriai vaikšto po du, nes kartais kyla konfliktinių situacijų.

Pasak vyriausiojo specialisto Aido Klimo, lankiusio Naugarduko gatvės gyventojus, pusė jų turėjo dūmų detektorius.

„Įsigiję detektorius turi jau daugelis, bet vieni juos ne ten, kur reikia, pasikabinę, pavyzdžiui, virtuvėje, kiti iš viso nežino, kur kabinti, buvo ir tokių, kurie apie šiuos prietaisus net girdėję nebuvo. Tačiau pažanga didelė: pernai pareigūnai tikrindami Naugarduko gatvę tik 10–15 proc. būstų juos rado, o dabar juos turi jau pusė gyventojų“, – sakė jis.

Vyriausiasis specialistas Virgilijus Dansevičius Viršuliškėse aplankė du dvylikaaukščius.

„Kiekviename name patikrinome po 20 butų. Duris mums dažniausiai atverdavo garbaus amžiaus žmonės. Dūmų detektorius nedaug kas iš jų įsirengę, jų radome tik 20 proc. butų. Buvo ir tokių, kurie net ir nežada jų pirkti“, – sakė jis.

Pareigūnai ateina tik patarti gyventojams. Kiti nenori detektorių, nes mano, jog galbūt teks vedžioti laidus, nežino, kur galima jį nusipirkti.

Socialinius būstus autonominiais dūmų detektoriais aprūpina savivaldybės, tačiau ne visur juos įrengia. Tai padaryti reikia patiems gyventojams.

„Vilniaus rajone, Paberžėje, savivaldybės darbuotojai įrengė detektorių name, kuriame gyvena šeima su devyniais vaikais, o jie jį nuėmė ir pardavė. O netrukus kilo gaisras. Laimei, jis didelės žalos nepadarė. Stebina toks žmonių neatsakingumas. Yra ir kitokių pavyzdžių. Neseniai Rukainių kaime, gyvenamojo namo katilinėje, kilo gaisras. Ten užsidegė malkos ir sendaikčiai, o žmonės tuo metu miegojo. Tačiau juos prižadino dūmų detektoriaus signalas. Buvo ne tik išgelbėtos gyvybės, bet ir gyventojų turtas“, – sakė M. Aitmanavičiaus.