Turto bankas ieško naujo policijos pastato sostinėje projektuotojų
Tur­to ban­kas ieš­ko nau­jo po­li­ci­jos pa­da­li­nių pa­sta­to Ka­ro­li­niš­kė­se, ša­lia Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio, pro­jek­tuo­to­jų. Ban­kas cen­tri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­le pa­skel­bė jų pa­slau­gų kon­kur­są. Pa­sta­to sta­ty­bas ke­ti­na­ma pra­dė­ti 2020 me­tais. 

Dokumentuose nurodoma, kad Sietyno gatvėje ketinama statyti 5,3 tūkst. kv. metrų ploto administracinį pastatą, kuriame įsikurtų apie 560 Vilniaus miesto 5 ir 6 policijos komisariatų, Vilniaus apskrities Imuniteto valdybos Korupcijos skyriaus, Kelių policijos, Buhalterinės apskaitos valdybų, Kelių policijos tarnybos darbuotojų.

Projektuotojas parengs projektinius pasiūlymus, techninį projektą, gaus statybos leidimą, atliks projekto priežiūrą.

Pastate, be darbo kabinetų, numatomos laukiamojo, laikino sulaikymo, pirminės apžiūros, dokumentų saugojimo, vairuotojų pažymėjimų išdavimo, poilsio patalpos, apklausos kambariai, ginklų saugykla, valgykla, pasitarimų salė ir kita.

Pasiūlymus konkursui galima teikti iki gegužės 6 dienos.

Šį konkursą Turto bankas skelbė dar 2017-aisiais, tačiau jį nutraukė. Tuomet 10 mln. eurų vertės pastato projektavimui ir priežiūrai planuota skirti 358 tūkst. eurų.