Trūko Anykščių užtvankos lynai
Ne­at­lai­kė vie­na iš še­šių Anykš­čiuo­se ant Šven­to­sios upės pa­sta­ty­tos užt­van­kos užt­va­rų.

Pavasario polaidis bei tirpstantis upės ledas ir dėl to gerokai padidėjusi Šventosios upės srovė kovo 4-ąją apardė Anykščių užtvanką. Trūkus vienų iš šešių esamų šios užtvankos vartų lynams, vartai nusileido, o vanduo ėmė plūsti nevaržomai.

Avariją šalins sumažėjus vandens srautui

„Lietuvos žinios“ rašė, jog Anykščių užtvanką, kaip niekam nereikalingą ir neduodančią jokios naudos, Aplinkos ministerijos specialistai siūlo apskritai išardyti. Anot šios ministerijos atstovų, būtent ši užtvanka galėtų būti pirmoji Lietuvoje už ES fondų lėšas išardyta, o Anykščių pavyzdžiu pasektų ir kiti užtvankas pasistatę šalies miestai ar kaimo vietovės. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis „Lietuvos žinioms“ teigė, jog užtvankos išardymas ir būtų visų šešių jos užtvarų nuleidimas. Ar tai kuo nors grėstų Anykščiams, vedėjas teigė negalįs pasakyti, anot jo, tam reikalinga atlikti specialų tyrimą.

Dabartinį užtvankos lynų sutrūkimą V. Velikonis įvertino kaip mini avariją. Pasak jo, ši avarija bus šalinama sumažėjus per užtvanką tenkančio vandens srautui. Žemės ūkio skyriaus vedėjas pabrėžė, kad Anykščiuose pastatytos Šventosios upės užtvanka yra valstybės turtas, pasitikėjimo teise valdyti perduotas Anykščių rajono savivaldybei. Šio rajono savivaldybė yra sudariusi sutartį su privačia įmone, kuriai patikėta užtvankos priežiūra. Anykščių užtvankos priežiūra per metus kainuoja 6800 eurų.