Trijų Kryžių paminklas Vilniuje nušvito Prancūzijos vėliavos spalvomis
Tri­jų Kry­žių pa­mink­las Vil­niu­je an­tra­die­nio va­ka­rą sim­bo­liš­kai nu­švi­to Pra­ncū­zi­jos vė­lia­vos spal­vo­mis.

Tokiu būdu Lietuvos sostinė reiškia savo palaikymą Prancūzijos žmonėms ir Vilniuje šiuo metu gyvenantiems prancūzams.

Pirmadienio vakarą didžiulis gaisras suniokojo Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedrą – vieną reikšmingiausių ankstyvosios gotikos architektūros paminklų.

Ją kasmet aplankydavo apie 13 mln. žmonių. Tai – seniausia katedra šiaurės Prancūzijoje, katedros statyba baigta 1345 metais.

Gaisras visiškai sunaikino katedros smailę bei stogą, kita padaryta žala skaičiuojama.