Trečias kartas nemeluos? „Tamsta“ bandys gaivinti legendinę „Rotondą“
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės skelb­tą bu­vu­sios le­dai­nės „Ro­ton­da“ nuo­mos kon­kur­są lai­mė­jo mu­zi­kos klu­bas „Tams­ta“, ke­ti­nan­tis čia įkur­ti ka­me­ri­nės mu­zi­kos ka­vi­nę. Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė, kad kon­kur­so lai­mė­to­jai in­ves­tuos apie 100 tūkst. eu­rų į esa­mų pa­tal­pų Ge­di­mi­no kal­no pa­pė­dė­je su­tvar­ky­mą ir pri­tai­ky­mą pla­nuo­ja­mai veik­lai. Lai­mė­to­jui su­tei­kia­ma tei­sė keis­ti pa­sta­to vi­daus ap­dai­lą, at­lik­ti re­mon­to dar­bus ar įsi­reng­ti lau­ko ka­vi­nę.

Savivaldybė savo ruožtu šiuo metu baigia įrengti inžinerines komunikacijas, elektros tinklus. Iki spalio numatyta įvesti dujotiekį bei vandens ir nuotekų tinklą. Atnaujinus inžinerinius tinklus, patalpomis bus galima naudotis ir šaltuoju metų laiku.

Verslininkai planuoja organizuoti džiazo, gyvos klasikinės muzikos koncertus, poezijos skaitymus, rengti susitikimus bei pokalbių vakarus su įvairiais menininkais, kompozitoriais ir rašytojais. Tikimasi, kad kavinė veiklą galės pradėti jau kitų metų pavasarį.

Nuomos sutartis bus sudaroma penkeriems metams su galimybe ją pratęsti dar trims. Bendra 218 kvadratinių metrų ploto pastato nuomos kaina mėnesiui bus 1635 eurai.

Planuojama, kad sutvarkius ir visiškai pritaikius naująsias patalpas, senojoje „Rotondoje“ atsiras ir meno galerija, vyks edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui.

Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis sako, kad daugiau nei 20 metų „Rotonda“ nesėkmingai keliavo iš vienų nuomininkų rankų į kitas, bet taip ir nebuvo atlikti būtini parengiamieji darbai – neįvesta elektra, vanduo, dujos, komunikacijos.

„Pagaliau šiandien galime pasidžiaugti, kad šis keistas maratonas baigiasi – turime naujus nuomos konkurso laimėtojus, kurie miestiečiams grąžins šią svarbią erdvę ir galų gale „Rotonda“ galės tapti nauju kultūriniu traukos centru Vilniuje,“ – kalbėjo P. Poderskis.

Savo ruožtu „Tamstos“ atstovai sako, kad muzikinės kavinės idėją įkvėpė profesoriaus Leonido Donskio mintis, kad Vilniuje įmanoma itališko barokinio miesto ir modernios muzikos dermė.

„Vilnius L. Donskiui buvo kamerinio džiazo miestas“, – teigia konkursą laimėjusi įmonė.

Konkurse taip pat dalyvavo įmonė „Beauty Look Express“, siūliusi užsiimti elektrinių paspirtukų nuoma, suvenyrų ir produktų prekyba, kavos, supakuotų pyragaičių ir sumuštinių pardavimu.

Laimėtoją išrinko P. Poderskio sudaryta komisija, vertinusi, kaip planuojami patenkinti tikslinių auditorijų poreikiai, koks siūlomas edukacinių veiklų turinys, įvairovė, vertintas ir darbo laiko patogumas lankytojams, finansinės idėjos realizavimo planas.

Kavinė-ledainė „Rotonda“ Bernardinų sodo ir Gedimino kalno pašonėje pastatyta 1956 metais ir veikė iki 1992-ųjų. Po dešimtmečio nesėkmingų bandymų išnuomoti pastatą verslui 2004–2012 metais patalpos buvo perduotos bendrovei „Gairė“.

Įmonei pardavus akcijas, 2012 metais pasirašyta nauja nuomos sutartis su „Vičiūnų restoranų grupe“ – sutartis galiojo iki 2017 metų, tačiau sutartį su savivaldybe 2016-aisiais nutraukė bendrovės teises perėmusi įmonė „Matilda“.